TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Anatola, Leszka, Tamary 03 Czerwca 2023, 17:08
Dziś 19°C
Jutro 19°C
Szukaj w serwisie

Ludzie pracy u Świętego Józefa w Kaliszu

 „Bez etyki i moralności praca i wynikające z niej wielorakie relacje, stają się chore. Zamiast służyć ludziom i pomagać im się rozwijać, zaczynają być wykorzystywane jako narzędzia wyzysku, ucisku, udręki, a nawet niszczenia” – mówił bp senior Stanisław Napierała do robotników i pracodawców zgromadzonych na dorocznej pielgrzymce w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W zorganizowanych już po raz 21. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu uczestniczył przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. W pielgrzymkę po raz siódmy włączyło się Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców. Delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników, m.in. hutników, górników, stoczniowców, kolejarzy, rybaków procesyjnie weszły do świątyni. Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Napierała. Z biskupem modlili się m.in.: ks. Bogdan Tyc, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, ks. Grzegorz Piątka, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, parlamentarzyści, władze samorządowe Kalisza, kombatanci. Do Kalisza przybyła także IX Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kaliskiej.

Witając pielgrzymów z całej Polski kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota prosił o modlitwę do św. Józefa za wszystkich, którzy uczciwą pracą zdobywają środki do życia. - Wzywając orędownictwa św. Józefa chcemy wejść w zacisze nazaretańskiego domu, do szkoły życia Ewangelią na co dzień, szkoły modlitwy, medytacji i milczenia, szkoły życia rodzinnego oraz uczciwej pracy – mówił kustosz kaliskiej bazyliki.

W homilii pierwszy biskup kaliski wskazał, że św. Józef jest doskonałym wzorem tych, którzy własną pracą zarabiają na życie i utrzymanie rodziny. - Józef wykonywał swoją pracę jako służbę, służbę rodzinie, służbę ludziom, a przede wszystkim służbę Bogu. Józef pracując, chciał pełnić wolę Najwyższego – powiedział bp senior. Zaznaczył, że pracę ustanowił Bóg po to, aby dzięki niej ludzie czynili sobie ziemię poddaną, aby nad nią panowali, aby mogli się rozwijać i sobie wzajemnie pomagać.  Przywołał dokument Papieskiej Rady „Justitia et Pax” pt. „ Powołanie lidera biznesu”. - Według tego dokumentu przedsiębiorca – lider biznesu – winien wytwarzać dobre towary i rozwijać dobre usługi. Winien solidaryzować się z ubogimi, organizować pracę dobrą i wydajną. Winien umożliwiać swoim pracownikom udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Winien tworzyć trwałe bogactwo i sprawiedliwie nim się dzielić z pracownikami, klientami, inwestorami, dostawcami, ze społeczeństwem – cytował celebrans. Dodał, że wymieniony dokument pośrednio odnosi się także do pracowników – robotników. - Postuluje ich współpracę z przedsiębiorcami. Najlepszy przedsiębiorca niewiele zdoła, jeśli w jego przedsiębiorstwie zabrakłoby porozumienia i należnej współpracy między nim oraz pracownikami – przypomniał bp Napierała.

Biskup podkreślał, że bez etyki i moralności praca i wynikające z niej wielorakie relacje, stają się chore. - Zamiast służyć ludziom i pomagać im się rozwijać, zaczynają być wykorzystywane jako narzędzia wyzysku, ucisku, udręki, a nawet niszczenia. To z kolei powoduje społeczne napięcia, konflikty, podziały. Żeby uzdrowić pracę, lub raczej podmioty odpowiedzialne za podaż pracy i jej organizację, trzeba wrócić do norm moralnych i etycznych. To zaś wymaga powrotu do wiary w Boga. Moralność bowiem jest złączona z wiarą, jest pochodną wiary – stwierdził emerytowany biskup kaliski. Ubolewał, że w dzisiejszych czasach coraz bardziej odchodzi się od wiary w Boga w życiu społecznym i politycznym. - Odchodzenie od wiary w Boga powoduje nie tylko odchodzenie od norm moralnych i etycznych. Powoduje coś znacznie gorszego. Powoduje mianowicie działania irracjonalne, działania wbrew rozumowi i logice. Irracjonalne działania są zauważalne także w Polsce, szczególnie w dziedzinie pracy – mówił hierarcha. Jako przykład podał wydłużenie wieku emerytalnego, co łączy się z powiększeniem zapotrzebowania na podaż pracy, a tymczasem pracy ubywa. - Liczba Polaków wyjeżdżających za granicę zrówna się niedługo z liczbą bezrobotnych w kraju. Ci zaś, którzy w kraju mają pracę żyją w coraz większym napięciu i lęku przed jej utratą. Muszą być spolegliwi i posłuszni. Muszą bardzo się pilnować, by przypadkiem nie zejść z linii politycznej poprawności. To chore. To irracjonalne – wołał bp Napierała. Nawoływał do powrotu do etyki i moralności. - Żeby zaś wrócić do etyki i moralności, trzeba wrócić do wiary w Boga, co nie przychodzi łatwo – stwierdził bp senior.

Po komunii św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa przedstawiciele robotników i pracodawców odmówili akt zawierzenia patronowi. Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się pod pomnik Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i modlono się o jego kanonizację. Tradycyjnie już po Mszy św. biskup podzielił się chlebem z robotnikami i rzemieślnikami oraz przedsiębiorcami.

Organizatorem pielgrzymki ludzi pracy jest Zarząd Główny Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność z przewodniczącym Janem Mosińskim, a organizatorem pielgrzymki przedsiębiorców jest Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

Tekst: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Zdjęcia i nagrania: Maria Gurzyńska

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła