TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Bazylego, Bernardyna, Krystyny 20 Maja 2024, 16:49
Dziś 23°C
Jutro 25°C
Szukaj w serwisie

Misyjne akcenty u św. Józefa w Pierwszy Czwartek lutego

Kaliskie Sanktuarium Świętego Józefa po raz kolejny zgromadziło wiernych na modlitwie w intencji rodzin i obrony życia. Temat lutowego spotkania brzmiał: „Każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej – o odpowiedzialności rodzin za dzieło misyjne Kościoła”.

Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego poprowadzili: ks. Łukasz Przybyła i dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego działającego przy kaliskiej bazylice.

Konferencję nt. afrykańskiego małżeństwa i rodziny wygłosił werbista o. dr Kazimierz Szymczycha. Prelegent przez wiele lat pracował jako misjonarz w Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Konga), a także był odpowiedzialny za formację w Werbistowskim Wyższym Seminarium Panafrykańskim w Kinszasie. Obecnie jest sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Misjonarz opowiadał o życiu na Czarnym Lądzie. Stwierdził, że największą wartością w Afryce jest małżeństwo. Dodał, że nie ma mowy tam o związkach jednopłciowych. Podkreślał, że Afrykańczycy żyją wartościami religijnymi. Wskazywał też na problemy tamtejszych ludzi, a jest to np. brak służby zdrowia i wiążąca się z tym duża umieralność, zwłaszcza dzieci. Mówił również o powołaniu misyjnym oraz o tym, w jaki sposób każdy człowiek może pomagać dziełu misyjnemu. Rozmowę z misjonarzem prowadził ks. prał. Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina.

Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, werbista, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przewodniczący Krajowej Rady Misyjnej, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, członek Komisji Charytatywnej, członek Komisji Nadzorczej Caritas Polska. Wraz z biskupem ełckim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskupi seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski oraz wielu kapłanów.

W homilii celebrans podkreślał, że wierni gromadzą się w kaliskim Sanktuarium św. Józefa w czasie szczególnym, czyli w Roku Wiary. – Jest to czas łaski dany nam od Pana, abyśmy mogli odzyskać radość płynącą z wiary i entuzjazm z przepowiadania wiary innym – powiedział bp Mazur.

Stwierdził, że żyjemy w bardzo szczególnym okresie dziejów, kiedy atakowane są małżeństwo i rodzina, szerzy się cywilizacja śmierci, której przejawami są aborcja, in vitro oraz próba legalizacji związków partnerskich. Dodał, że rozwija się relatywizm moralny oraz duch materializmu, liberalizacji, sekularyzacji, a także dokonuje się manipulacji człowiekiem poprzez niektóre środki społecznego przekazu. - Jakże bardzo potrzebna jest wielka modlitwa w intencji życia, w intencji małżeństw i rodzin naszej ojczyzny, aby były Bogiem silne i stawały się kościołami domowymi. Jakże bardzo potrzebna jest modlitwa w intencji rządzących w naszym kraju, aby Bóg obdarzył ich mądrością, by jako ludzie ochrzczeni nie występowali przeciwko prawu Bożemu i swojemu sumieniu. Wypraszajmy im dar odwagi, przeciwstawiania się złu – mówił hierarcha.

Wskazał, że wszyscy chrześcijanie są powołani do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu i dawania świadectwa o Chrystusie. - Obowiązek głoszenia Ewangelii spoczywa na nas wszystkich, bo wszyscy jako ochrzczeni jesteśmy powołani do działalności misyjnej. Kościół jest misyjny, bo swymi korzeniami wyrasta z misji Jezusa Chrystusa i Jego nakazu: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Jest to wielkie zadanie misyjne, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi – stwierdził biskup ełcki.

Dodał, że Ewangelizacja jest odpowiedzią na wszystkie zagrożenia wolności ludzkiej, problemy, ataki, manipulacje.

Zaznaczył, że szczególną rolę i zadanie do spełnienia mają małżonkowie i rodzice w rodzinie. - Ukazywanie Chrystusa innym jest najcenniejszym darem, którym możemy drugiego człowieka obdarzyć. Włączajcie się w zryw misyjny Kościoła jako małżonkowie w rodzinie. Jako ojcowie i matki, bądźcie świadkami Jezusa Chrystusa przede wszystkim dla swoich dzieci – powiedział bp Mazur.

Zachęcał, aby moc do głoszenia Ewangelii czerpać z modlitwy, Słowa Bożego i sakramentów, szczególnie Sakramentu Eucharystii. – W Roku Wiary niech Święta Rodzina będzie dla naszych rodzin wzorem do naśladowania na drodze do świętości i niesienia Jezusa Chrystusa drugiemu człowiekowi – mówił celebrans.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

Eucharystię uświetniła Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną” pod batutą Wojciecha Zielezińskiego.

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak prosił o modlitwę w intencji powołań misyjnych. – Módlmy się, by Ewangelia mogła dotrzeć tam, gdzie nie jest słyszana, gdzie potrzebne jest świadectwo miłości do Kościoła. Wiara rodzi się ze słuchania i musi być potwierdzona świadectwem życia, ale Ewangelię trzeba usłyszeć – mówił biskup kaliski. Prosił też o modlitwę w intencji zmarłego Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, który wielokrotnie przybywał do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Po Mszy św. odbył się koncert gościa z Filipin, obecnie mieszkającego w Katowicach. Alexander Martinez zaśpiewał: „Ave Maria” i inne pieśni, w tym utwór filipiński. Gość opowiedział o swojej rodzinie na Filipinach, a także o rodzinie, którą założył w Katowicach.


Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

 

Modlitwa za rodziny i w intencji obrony życia - Bp Jerzy Mazur - HOMILIA - 7 lutego 2013


Modlitwa za rodziny i w intencji obrony życia - O. dr Kazimierz Szymczycha - Małżeństwo i rodzina na Czarnym lądzie - czego może nas nauczyć... - KONFERENCJA - 7 lutego 2013


Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła