TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Apoloniusza, Bogusławy, Goœcisławy 18 Kwietnia 2024, 07:09
Dziś 3°C
Jutro 9°C
Szukaj w serwisie

Msza Wieczerzy Pańskiej w kaliskiej katedrze 2024

Karolina Gaweł Karolina Gaweł 21:52 28.03.2024

Bądźmy uczestnikami tych świętych obrzędów, bo to wszystko, co dzisiaj wspominamy – co liturgia nam uobecnia – dzieje się także z myślą o nas. Dla nas Chrystus umiera i zmartwychwstaje, aby dać nam życie – mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w kaliskiej Katedrze pw. św. Mikołaja.

Po liturgicznym pozdrowieniu głos zabrał Pasterz Kościoła Kaliskiego:

Homilię wygłosił ks. kan. Jarosław Powąska, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, który u jej progu przypomniał o randze i istocie Mszy Wieczerzy Pańskiej:

Kaznodzieja zwrócił uwagę na słowa kolekty i pochylając się nad nimi objaśnił, jakim mianem została określona Ostatnia Wieczerza:

Można by uznać, że homilia oparta była na pewnym łacińskim sformułowaniu – Traditor, quod tradit. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu zasygnalizował, że słowa te można interpretować dwojako:

Podczas liturgii Wielkiego Czwartku bp Damian Bryl obmył nogi dwunastu mężczyznom – świeckim przedstawicielom kaliskiej katedry.

Po komunii św. dzieci złożyły życzenia biskupom i kapłanom z okazji ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa:

Razem z bpem Damianem Brylem mszę św. koncelebrowali: biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, proboszcz kaliskiej katedry, ks. prał. Adam Modliński ks. Roman Voznyak, a także kapłani pracujący w Kurii Diecezjalnej i posługujący w Katedrze pw. św. Mikołaja.

Tekst, audio i zdjęcia: Karolina Gaweł/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła