TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Hilarego, Franciszki, Ksawery 03 Grudnia 2023, 05:34
Dziś -3°C
Jutro -3°C
Szukaj w serwisie

O przebaczeniu w rodzinie u Świętego Józefa w marcu

Dzisiaj potrzebne jest świadectwo rodzin, które wskazują drogi, w jaki sposób sobie na wzajem przebaczać i wzrastać w miłości - mówił bp Tadeusz Lityński, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który 7 marca przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Temat marcowego spotkania brzmiał: „Przebaczenie w rodzinie drogą owocnego przezwyciężania kryzysów”. Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadzili: ks. Łukasz Przybyła i ks. Szymon Rybak.

Konferencję nt. ratowania sakramentalnego małżeństwa wygłosił ks. Paweł Dubowik, kapłan diecezji opolskiej, administrator parafii św. Urbana w Gębinowie. Prelegent mówił o pomocy, jaką małżeństwom w kryzysie udziela Kościół na podstawie doświadczenia Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Świadectwo o tym, jak Jezus ocalił małżeństwo i rodzinę dała rodzina z Kalisza. Julia i Sergiusz Urbaniakowie mający sześcioro dzieci opowiadali, w jaki sposób pokonują kryzysy. Rodzina ta należy do Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina. 

Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Lityński. Wraz z biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskup senior Stanisław Napierała i dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk oraz wielu kapłanów.

W homilii celebrans podkreślał, że miłość w rodzinie objawia się troską i odpowiedzialnością za bliskich, za ich moralne wybory, za duchowe przeżycie, a także za materialny status. - Miłość w rodzinie jest owocna dla społeczeństwa, ponieważ życie rodzinne jest pierwszą i niezastąpioną szkołą wartości społecznych takich, jak poszanowanie, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, solidarność, współpraca. Trzeba sobie jasno powiedzieć, kto osłabia miłość w rodzinie ostatecznie osłabia społeczeństwo – stwierdził bp Lityński.

Zauważył, że w dzisiejszych czasach nie jest łatwo polskim rodzinom realizować swoje powołanie. - Wiele rodzin odczuwa ogromny lęk związany z utratą pracy. Wiele młodych rodzin przeżywa kryzys osłabienia wzajemnych więzi, który prowadzi często do ich całkowitego zerwania. Wiedzą o tym dobrze te rodziny, które są zdane na zarobkową pracę po kilkanaście godzin dziennie, a także w dni świąteczne, w delegacjach lub poza granicami naszej ojczyzny. Widzimy, jakie dramaty przeżywają dzieci w tych rodzinach, gdzie rodzice w atmosferze nieukrywanej wzajemnej niechęci, a czasami wręcz demonstrowanej nienawiści rozchodzą się, zrywają więź małżeńską – mówił hierarcha.

Wskazał, że na przeszkodzie realizacji miłości w rodzinie, czyli Domowym Kościele stoi nienawiść, doznana krzywda, brak zgody i przebaczenia.

Stwierdził, że do dróg umożliwiających przebaczenie w rodzinie należy utrzymywanie stałej więzi z Bogiem przez modlitwę i życie sakramentalne, uczestnictwo w życiu Kościoła, troska o dialog, poszanowanie punktu widzenia drugiej osoby, gotowość do służby, cierpliwość, przebaczenie i prośba o przebaczenie.

Zaznaczył, że modlitwa Ojcze nasz, którą odmawiamy w codziennym pacierzu i podczas każdej Mszy św. ma szczególną wartość i moc kształtowania w nas postawy przebaczenia.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

Eucharystię uświetnił Chór św. Franciszka z parafii Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim pod dyrekcją Radosława Grzelaka. 

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak zachęcał do modlitwy w intencji konklawe i wyboru nowego papieża. – Wierzymy, że Kościół jest Chrystusowy i ten będzie papieżem, kogo Bóg przewidział i naznaczył. Chcemy łączyć się z całym Kościołem Powszechnym i modlić w tej intencji – mówił biskup kaliski.  

O. Tadeusz Rydzyk prosił o modlitwę w intencji przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym, a także o wspieranie wszystkich mediów katolickich, które funkcjonują w Polsce.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

 

DZIŚ POLECAMY: nagrania audio, nagrania video i powyższy tekst - ZDJĘCIA zamieścimy w piątek!

Modlitwa za rodziny i w intencji życia człowieka - MARZEC 2013 - bp Tadeusz LITYŃSKI - HOMILIA


Modlitwa za rodziny i w intencji życia człowieka - MARZEC 2013 - Ks. Paweł DUBOWIK - Konferencja: Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania! oraz ŚWIADECTWO Julianny i Sergiusza URBANIAKÓW


Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła