TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Aliny, Anety, Benona 16 Czerwca 2024, 08:31
Dziś 14°C
Jutro 25°C
Szukaj w serwisie

Obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 15:27 29.04.2022

Dawniej i dziś – zawsze, najważniejszym dla kapłana jest to, by naprawdę być mężem Bożym – głosił biskup włocławski Krzysztof Wętkowski w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W tym dniu, 29. kwietnia 2022 r., swoją pielgrzymkę do Kaliskiego Sanktuarium przeżywali kapłani diecezji włocławskiej, ale przede wszystkim, w dzień ten przypada 77. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau. Od 2002 roku 29. kwietnia obchodzony jest jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Obóz KL Dachau pod Monachium stał się symbolem męczeństwa polskich duchownych w latach 1939–1945. W czasie II Wojny Światowej zesłano tam łącznie 2794 zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich, w tym 1773 duchownych pochodziło z Polski.

Ustanowiony przez Episkopat Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów KL Dachau. 22 kwietnia 1945 r. ślubowali oni, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kaliskiego sanktuarium św. Józefa. Obóz w Dachau został wyzwolony tydzień później, 29 kwietnia 1945 r., przez armię amerykańską, a ocaleni duchowni do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie.

W centrum tegorocznych obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego znalazła się Msza Święta sprawowana w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Eucharystii o godz. 12. przewodniczył biskup włcoławski Krzysztof Wętkowski, a w koncelebrze stanęli także: biskup kaliski Damian Bryl, bp Łukasz Buzun - biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, bp Zdzisław Fortuniak – biskup senior z Poznania, oraz około 200 kapłanów z całej Polski, w większości duchowieństwo diecezji włocławskiej.

Na początku Mszy Świętej głos zabrał Pasterz Kościoła Kaliskiego:

Homilię wygłosił biskup włcławski Krzysztof Wętkowski. Nawiązując do proklamowanej perykopy Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba, które to wydarzenie jest traktowane jako zapowiedź ustanowienia Sakramentu Eucharystii, powiedział:

Ksiądz Biskup Wętkowski przytoczył słowa Michała Kozala, które kierował on do swoich braci w kapłaństwie w czasie uwięzienia:

Bóg wzywa kapłanów także i dzisiaj do głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, do wierności, do klarowności postaw i wypowiadanych słów - mówił dalej biskup włocławski:

Na zakończenie bp Krzysztof podkreślił, że dla kapłana, również dzisiaj, najlepszym wzorem przyjmowania z pokorą powierzonych mu tajemnic Bożych jest Święty Józef:

Akt oddania się Księży - więźniów Dachau - pod opiekę Świętemu Józefowi ponowił w tym roku ks. kan. Tadeusz Kosecki z Gdyni, ostatni z Komitetu Księży Byłych Więźniów Obozu w Dachau. Ks. Kosecki, będąc 8-letnim chłopcem, trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthoffie. Corocznie, 29 kwietnia, przybywa on do kaliskiego Sanktuarium, dziękując Świętemu Józefowi za cud ocalenia:

Księża dachauowczycy wierzyli, że wyzwolenie obozu odbyło się za przyczyną Świętego Józefa Kaliskiego, a także, że miało ono znamiona cudu, dlatego też główne obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego mają miejsce w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Tekst, dźwięki, zdjęcia: Maria Cieślak/Radio Rodzina Kalisz

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła