TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Blanki, Edmunda, Eligiusza 01 Grudnia 2021, 23:07
Dziś 6°C
Jutro 4°C
Szukaj w serwisie

Obchody XVIII Dnia Judaizmu w Katedrze Kaliskiej

Radio Rodzina Radio Rodzina 00:00 16.01.2015

Bp Łukasz Buzun przewodniczył uroczystej Mszy św. sprawowanej po raz osiemnasty w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu z okazji Dnia Judaizmu. W czasie liturgii modlono się za „starszych braci w wierze”. Myślą przewodnią nabożeństwa były słowa: „Szukałem Pana a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi” (Ps 32,5).

Biskupa, kapłanów, kleryków i licznie zgromadzonych wiernych powitał ks. prał. Adam Modliński. - Z inicjatywy Episkopatu Polski już po raz osiemnasty obchodzimy dzisiaj Dzień Judaizmu. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości, że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz jak nauczał św. Jan Paweł II jest czymś wewnętrznym, a nasz stosunek do niej jest inny niż do pozostałych religii – powiedział proboszcz kaliskiej katedry.

W homilii ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu w oparciu o teksty ze Starego Testamentu wskazywał na pochodzenie Jezusa. - Skoro z woli Bożej z tego narodu miał wywodzić się Mesjasz w swojej ludzkiej naturze trudno byłoby sobie wyobrazić, aby Bóg Ojciec nie zaszczepił w sercu synów i córek narodu żydowskiego pragnienia spotkania z Bożym Synem, który miał przyjść na świat i przynieść wszystkim zbawienie – mówił ks. kan. dr Jacek Stefański.

Zaznaczył, że na przestrzeni wieków wielu Żydów odkryło Jezusa i uznało Go za Mesjasza. - Dlaczego właśnie ten naród, który tak bardzo pragnął Boga zobaczyć odrzucił Mesjasza? W odpowiedzi na to pytanie trzeba zauważyć, że stwierdzenie naród żydowski odrzucił Chrystusa nie jest dokładne, bo przecież Maryja była Żydówką, Żydem był św. Józef, Żydem był Piotr, wszyscy apostołowie byli Żydami, Żydem był św. Szczepan, Żydami byli św. Maria Magdalena, Nikodem, Józef z Arymatei, a co dopiero mamy powiedzieć o św. Pawle i wielu innych Żydach, którzy uwierzyli w Pana Jezusa – stwierdził kaznodzieja.

Podkreślał, że Jezus bez Boskiej natury jest mitem. - Powinniśmy zawsze pamiętać, że jeżeli ktoś nie uznaje Pana Jezusa za Boga i nie łączy się z Nim w Kościele, to taki człowiek nie poznał Chrystusa. Pan Jezus bez Boskiej natury jest mitologią. Pan Jezus oderwany od Kościoła jest bajką – zauważył ks. Stefański.

Odniósł się do słów Papieża Franciszka wypowiedzianych na początku Nowego Roku, który stwierdził, że „nie można kochać Chrystusa, a nie kochać Kościoła, słuchać Chrystusa, a nie Kościoła, należeć do Chrystusa, ale pozostając poza Kościołem. To Kościół przynosi nam Chrystusa, to Kościół mówi oto Baranek Boży, to w Kościele Jezus udziela swoich łask przez sakramenty. Żadne objawienie się Chrystusa nigdy nie może być oddzielone od Ciała i Krwi Kościoła, bo bez Kościoła Jezus Chrystus sprowadza się ostatecznie do idei, pewnej moralności, jakiegoś sentymentu” – cytował kaznodzieja.

Wskazał na przyjmowanie przez katolików Ciała i Krwi Chrystusa. - Pan Jezus uzależnił nasz związek z Nim, z Chrystusem od przyjęcia Go w Jego Ciele i Krwi. Tam gdzie nie ma Ciała i Krwi Chrystusa, tam nie ma wiary w Mesjasza, bo Mesjasz to Bóg człowiek, który daje nam swoje Ciało i swoją Krew do spożycia. Chrystusa trzeba przyjąć takiego, jakim jest, bo innego nie ma. Chrystus to Bóg człowiek – zaznaczył ks. Stefański.

Przed zakończeniem Mszy św. biskup pomocniczy diecezji kaliskiej podziękował wszystkim za udział w liturgii sprawowanej w intencji wyznawców judaizmu i chrześcijan. – My odnajdujemy Pana szczególnie w Eucharystii, która uwalnia nas od trwogi serca. Chcemy być wolni od tej trwogi, chcemy być pełni nadziei, wiary i miłości. Niech to bogactwo Bożych spraw staje się naszym udziałem – powiedział bp Łukasz Buzun.

Wraz z biskupem modlili się: ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, ks. prał. Andrzej Latoń, dyrektor Centrum Józefologicznego w Kaliszu, ks. kan. Jan Grzeszczak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, wykładowcy seminarium, alumni, siostry zakonne i wierni. Mszę św. uświetniły: wspólnota neokatechumenalna i schola seminaryjna.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła