TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Kingi, Krystyna, Michaliny 24 Lipca 2024, 05:57
Dziś 16°C
Jutro 22°C
Szukaj w serwisie

Odpowiedzialni za formację kapłanów: Potrzeba wierności Słowu Bożemu i uważności na człowieka

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 19:06 20.06.2024

O potrzebie wiernego trzymania się Słowa Bożego i uważności na aktualną sytuację człowieka mówili uczestnicy szóstej już ogólnopolskiej sesji zorganizowanej przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, który działa przy Komisji Duchowieństwa KEP. Spotkanie odbyło się 20 czerwca w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

„To już jest szósta nasza sesja. Do tej pory zajmowaliśmy się takimi zagadnieniami, jak tożsamość kapłańska, konteksty życia kapłańskiego, czy etapy rozwoju. Dzisiaj chcemy zebrać te doświadczenia i poszukiwać modelu całościowego formacji, aby potem w świetle tego opracować szczegóły” – mówił bp Damian Bryl, przewodniczący działającego przy Komisji Duchowieństwa KEP Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce przed rozpoczęciem spotkania odpowiedzialnych za formację kapłańską. „Bardzo nam zależy, żeby trwające prace, na które są zaproszeni wszyscy zajmujący się formacją stałą w naszej ojczyźnie, były dobrą inspiracją dla naszych kapłanów, ich rozwoju, ich dojrzewania” – dodał.

Jak podkreślił sekretarz Zespołu, ks. Tomasz Trzaskawka, spotkanie miało na celu zobaczenie koncepcji formacji stałej prezbiterów w szerszym kontekście formacji chrześcijańskiej, by na tym tle określić elementy wspólne i konieczne dla kapłanów. „Widzimy konieczność, żeby w punkcie wyjścia formacji prezbiterów było wierne trzymanie się Objawienia Bożego, Słowa Bożego i codzienne rozeznawanie Go, a równolegle uczenie się uważności na aktualną kulturę, wydarzenia i na sytuację człowieka w tej kulturze” – powiedział ks. Tomasz Trzaskawka. Podkreślił, że chodzi o to, by w codziennych sytuacjach w życiu prezbitera dochodziło do spotkania tych dwóch rozeznań: życia w odniesieniu do Słowa i do człowieka. „Na tym chcemy osadzić koncepcję formacji” – powiedział.

Wspólną debatę na temat formacji prezbiterów poprzedziła prezentacja przygotowana przez dogmatyków: ks. dr. Grzegorza Strzelczyka, adiunkta Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr Magdalenę Jóźwik, odpowiedzialną m.in. za projekty formacyjne w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. „Zależało nam na tym, żeby przedstawić formację jako towarzyszenie procesowi wzrostu człowieka w relacji z Panem Bogiem, którego celem jest zjednoczenie z Bogiem i świętość rozumiana w integralny sposób” – podkreśliła dr Jóźwik. Dodała, że dojrzewanie w człowieczeństwie, w relacjach z innymi ludźmi i Panem Bogiem czyli dążenie do świętości łączy się ze źródłem, którym są: Słowo Boże i sakramenty, ale też kultura i sytuacja, w jakiej jako ludzie żyjemy, ludzka kondycja. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk podkreślił, że bycie księdzem to powołanie specyficzne, dlatego, jeżeli mówimy o posłudze prezbiterów, elementy formacyjne są sformatowane tak, aby to konkretne powołanie wesprzeć. „Ksiądz idealny powinien być świadomy swojej nieidealności” – podkreślił ks. Strzelczyk. Jak dodała dr Jóźwik, powinien też mieć świadomość swojego człowieczeństwa. „Żeby ten wymiar duchowy się rozwijał, człowieczeństwo powinno również być zaopiekowane” – powiedziała.

Opinie zebrane podczas szóstej ogólnopolskiej sesji na temat formacji prezbiterów w Polsce będą stanowić punkt odniesienia podczas dalszych prac Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce i w przygotowaniu aktualnych wskazań dla życia, formacji i posługi prezbiterów.

Kolejnym etapem refleksji będzie wrześniowa sesja Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej działającej przy Komisji Duchowieństwa. Skupi się ona na koncepcji formacji prezbiterów diecezjalnych i na drodze wzrostu młodych księży.

Do udziału w sesjach, które odbywają się w Warszawie od początku 2023 roku, zaproszeni są prezbiterzy z całej Polski, a zwłaszcza odpowiedzialni za stałą formację kapłańską w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych, pracownicy kurii diecezjalnych i instytutów formacji kapłańskiej, przedstawiciele wydziałów teologicznych oraz wychowawcy z seminariów duchownych i domów zakonnych.

Tekst za: ks. Tomasz Trzaskawka, sekretarz Zespołu/BP KEP

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła