TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Joachima, Kiry, Maurycego 20 Marca 2023, 23:07
Dziś 8°C
Jutro 10°C
Szukaj w serwisie

Odpust św. Mikołaja w Kaliskiej Katedrze

Ks. Artur Filipiak Ks. Artur Filipiak 17:31 04.12.2022

W niedzielę 04 grudnia w katedrze kaliskiej o godzinie 12.30 rozpoczęła się suma odpustowa, głównego patrona tego kościoła św. Mikołaja Biskupa. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił O. Arnold Chrapkowski OSPPE Generał Zakonu Paulinów.

Pośród licznie zgromadzonych wiernych w kościele nie zabrakło dzieci, które z niecierpliwością czekały na spotkanie ze św. Mikołajem po Mszy Świętej, licznie przybyli także kapłani z kaliskich parafii, instytucji centralnych, a także klerycy z roku propedeutycznego z wychowawcami.

Po rozpoczęciu ks. Prałat Adam Modliński proboszcz parafii oraz prepozyt kapituły katedralnej powitał zgromadzonych w świątyni oraz zachęcił do naśladowania ofiarnego życia św. Mikołaja  

W homilii kaznodzieja zaznaczył rolę pokoju w świecie oraz trud mówienia o nim i dostrzegania go wokół nas:  

O. Arnold nawiązując do praktyk adwentowych zachęcił do uporządkowania swojego życia i przygotowania przestrzeni w sercu, w której musi zamieszkać Bóg:

Współczucie i pielęgnowanie tego co ludzkie to przenoszenie wrażliwego serca jakie posiadał św. Mikołaj do czasów współczesnych, jak wskazał Generał Paulinów jest to zadanie każdego z nas:

Po zakończonej Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie została odmówiona litania do św. Mikołaja. Nadszedł także oczekiwany przez najmłodszych moment spotkania ze świętym Patronem, który rozdał dzieciom prezenty, i zrobił sobie z nimi selefie, które dostępnie jest na stronie internetowej katedry. 

Tekst, audio i zdjęcia: ks. Artur Filipiak/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła