TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Jana, Moniki, Wiktora 22 Maja 2022, 00:40
Dziś 12°C
Jutro 15°C
Szukaj w serwisie

Otwarcie wystawy "Rzecz o Izraelu" na Głównym Rynku w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 17:23 01.12.2021

Nie wolno tolerować aktów nienawiści i antysemityzmu (...). Wierzę, że miasto Kalisz i Pan Prezydent zainicjują kolejne projekty, które zbliżą nasze narody i pomogą zbudować nowe mosty (…) – mówiła ambasador Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon podczas otwarcia wystawy "Rzecz o Izraelu" na Głównym Rynku w Kaliszu.

Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski witając przybyłych gości podkreślał, że kontynuujemy i tworzymy dialog i zauważył, że wystawa "Rzecz o Izraelu", którą wspólnie ukazuje wiele punktów łączących oba kraje:

Ambasador Izraela w Polsce w swoim wystąpieniu odniosła się do wydarzeń z 11 listopada:

Tal Ben-Ari Yaalon podkreślała, że nie można tolerować aktów nienawiści i antysemityzmu:

Kalisz przed II wojną światową był symbolem tolerancji i domem dla 27 tysięcy Żydów. – Paląc Statut Kaliski ci ludzie próbowali spalić mosty budowane przez lata między Polakami a Żydami, między Izraelem a Polską -  mówiła Ambasador Izraela w Polsce.

Tal Ben-Ari Yaalon odniosła się do wystawy "Rzecz o Izraelu":

Dalej kurator wystawy kontynuowała:

Ekspozycja "Rzecz o Izraelu" przedstawia Izrael poprzez historię ludzi i rzeczy i została przygotowana przez Departament Kultury Ambasady Izraela w Polsce. Wystawa "Rzecz o Izraelu"  na Głównym Rynku będzie dostępna do 7 grudnia br.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Izraela w Polsce z Tal Ben-Ari Yaalon na czele, władze Miasta Kalisza z prezydentem Krystianem Kinastowskim, radni Rady Miasta Kalisza z wiceprzewodniczącym Mirosławem Gabrysiakiem, biskup kaliski Damian Bryl, przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu, a także kościoła prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego oraz pozostałych kościołów działających na terenie Kalisza, a także przedstawiciele kaliskich instytucji kultury oraz Urzędu Miasta Kalisza. W spotkaniu wzięli udział także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu, którzy w ramach projektu „Szkoła dialogu”, ogłoszonego przez fundację Forum Dialogu, odkrywają ślady społeczności żydowskiej w Kaliszu, ucząc się jednocześnie tolerancji wobec wszystkich mniejszości.

Po otwarciu wystawy "Rzecz o Izraelu" złożono kwiaty na skwerze Rozmarek przy tablicy upamiętniającej Żydów z Kalisza i okolic, zamordowanych w czasach II wojny światowej.

W Kaliszu, 11 listopada 2021 roku podczas popołudniowego marszu doszło do antysemickich zachowań. Podczas demonstracji na Głównym Rynku spalono tekst Statutu Kaliskiego - przywileju tolerancyjnego dla Żydów, wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1264 roku.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poniżej publikujemy oświadczenie przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu tuż po wydarzeniach z 11 listopada 2021 roku.

Kalisz od wieków był miastem wielu religii i kultur, które współistniały, szanowały się oraz ubogacały. To dziedzictwo jest dziś dla nas – mieszkańców Kalisza – ważne i stanowi fundament, na którym budujemy dobre relacje między nami oraz pobudza nas do współpracy dla dobra naszej małej ojczyzny ziemi kaliskiej. 

Wydarzenia z 11 listopada br., jakie miały miejsce w naszym mieście, są bolesne, gdyż podważają podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie jak wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Incydent spalenia Statutu Kaliskiego uderza w szczególny sposób w społeczność żydowską. Jest on przejawem antysemityzmu. Wyrażamy nasze współczucie wobec wszystkich osób które to zdarzenie szczególnie dotyka i rani.

Jako chrześcijanie różnych wyznań i wspólnot kościelnych współistniejących w Kaliszu chcemy budować teraźniejszość i przyszłość naszego Miasta i naszej Ojczyzny w duchu Ewangelii, miłości bliźniego i wzajemnego szacunku. 

Kalisz, 13.11.2021

Duchowni Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu 

Biskup Damian Bryl – Kościół Rzymskokatolicki

Ks. Julian Kopiński – Kościół Polskokatolicki – w imieniu Oddziału Kaliskiego Polskiej Rady Ekumenicznej

Ks. Michał Kühn – Kościół Ewangelicko – Augsburski 

Ks. Mirosław Antosiuk – Kościół Prawosławny 

Ks. Roman Woznyak- Kościół Greckokatolicki 

Pastor Jerzy Rycharski – Kościół Boży w Chrystusie

Pastor Andrzej Stawikowski – Kościół-Słowo Życia

Tekst, zdjęcia i audio: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła