TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Bazylego, Bernardyna, Krystyny 20 Maja 2024, 18:27
Dziś 23°C
Jutro 25°C
Szukaj w serwisie

Parafialne rady duszpasterskie na modlitwie u Świętego Józefa

Parafia nie stanie się skutecznym ośrodkiem ewangelizacji jeśli nie będzie miejscem harmonijnej i twórczej współpracy duchownych i świeckich - mówił metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, który 5 grudnia przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. Temat grudniowego spotkania brzmiał: „Wierzę w Syna Bożego. O potrzebie odnowienie i wzmocnienia duchowości chrzcielnej”.

Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski oraz przedstawicieli rad duszpasterskich działających we wszystkich parafiach diecezji kaliskiej przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego poprowadził ks. Szymon Rybak. Konferencję nt. słów zaczerpniętych z Ewangelii św. Marka „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony” (Mk 16,16) wygłosił wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. prał. Andrzej Latoń. Wskazał na zadania, jakie należy podjąć w rodzinie, parafii i diecezji na progu nowego roku duszpasterskiego. Podkreślał, że w Kościele najważniejsza jest wspólnota ludzi. Zachęcał wiernych do wstępowania i działania w grupach duszpasterskich. Z prelegentem rozmowę przeprowadził ks. prał. Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina.

Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, członek Rady Stałej, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa, członek Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary, członek Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r., przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. Wraz z metropolitą poznańskim modlili się biskup kaliski Edward Janiak, biskup senior Stanisław Napierała, biskup senior Teofil Wilski i wielu kapłanów.

W homilii celebrans odniósł się do tematu skały i parafialnych rad duszpasterskich, które mają być opoką parafii. Wskazał, że Bóg jest podstawą i początkiem każdego człowieka. – Każdy człowiek wierzący jest wierzącym dopóty, dopóki odnosi się do swojego początku. Budować na Bogu, czyli skale, to znaczy budować mądrze – mówił abp Gądecki.

Podkreślił, że budowanie na skale, czyli na Bogu nie znaczy uciekać przed żywiołami, czy katastrofami, które są wpisane w tajemnicę życia ludzkiego, ale znaczy, że w trudnych chwilach człowiek zawsze może odnieść się do mocy Bożej.

Dodał, że każdy człowiek ochrzczony staje się skałą wiary dla siebie i innych. – Ta wola Boża objawiona w Piśmie Świętym, która kieruje naszym życiem jest pewnym kamieniem, na którym wznosi się gmach świętości chrześcijańskiej. Tylko na takim fundamencie można go wznosić wysoko mimo uderzających w nas burz – wskazał metropolita poznański.

Zaznaczył, że zadaniem świeckich nie jest pchanie się do prezbiteriów, tylko uświęcenie miejsca w którym się znajdują. – Właściwym zadaniem każdego świeckiego chrześcijanina jest świadczenie przykładem życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w realiach świeckich, czyli rodzinie, pracy, kulturze, badaniach naukowych, wypełnianiu obowiązków społecznych, ekonomicznych i politycznych. Zaangażowanie się wiernych świeckich w tych przestrzeniach posiada nie tylko znaczenie socjologiczne, ale także teologiczne i kościelne – zauważył hierarcha, który dodał, że w Kościele świeccy i duchowni tworzą z Chrystusem jedno ciało.

Podkreślał, że parafia nie może być oparta wyłącznie na duszpasterskim charyzmacie proboszcza i wspomagających go księży, ale także na świeckich. – Zaangażowanie i doświadczenie wiary ludzi świeckich jest bardzo pomocne dla duchowieństwa, gdyż ludzie świeccy tkwiąc bezpośrednio w świecie znają doskonale jego troski, lęki i cierpienia. Rada pomaga duszpasterzowi rozeznać ewangeliczną glebę, w którą wsiewa się Słowo Boże – powiedział abp Gądecki.

Dodał, że świeccy mają obowiązek ujawniania swego zdania w sprawach, które dotyczą Kościoła, a odbywać się to powinno za pośrednictwem parafialnych rad duszpasterskich ustanowionych dla budowania Kościoła w prawdzie, z odwagą, roztropnością i szacunkiem wobec każdego.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak zwrócił się do parafialnych rad duszpasterskich i wskazał, że laikat to jest moc, siła, żywotność Kościoła. - Proszę z tego miejsca od Waszego biskupa przyjąć serdeczne podziękowanie – powiedział biskup kaliski.

Zaznaczył, że na Kościół należy patrzeć przez pryzmat własnej parafii, a nie tego, co mówią media. Zachęcał do dobrego życia. – Zabierzcie stąd przed świętem św. Mikołaja, który jest patronem naszej katedry, dużo ciepła i dobroci. Nieraz jest to dobre słowo, telefon wykonany do chorej osoby, dużo energii i siły duchowej. Nie chodzi o czekoladki, to coś więcej, to pamięć, życzliwość, dobre słowo, czasem też trzeba się podzielić kromką chleba. Starajcie się ludzi łączyć ze sobą, a nie dzielić – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej, który dziękował Radiu Maryja za 22 lata dobrej posługi.

Nabożeństwo uświetnił Chór Lira działający przy Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego w Wieruszowie pod dyrekcją br. Franciszka Bulandy.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia i nagrania: Maria Gurzyńska/Radio Rodzina Kalisz
Video: Telewizja TRWAM
 

Modlitwa za rodziny i w intencji życia człowieka - GRUDZIEŃ 2013


Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła