TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Blanki, Edmunda, Eligiusza 01 Grudnia 2021, 23:04
Dziś 6°C
Jutro 4°C
Szukaj w serwisie

Pierwsza rocznica Ingresu Biskupa Edwarda do Katedry

Radio Rodzina Radio Rodzina 00:00 12.09.2013

W rocznicę Ingresu Biskup Kaliski Edward dziękował wieczorem w Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu za posługę w Diecezji Kaliskiej. We Mszy św. uczestniczyli: bp senior Stanisław Napierała, kapłani pracujący w Kurii Diecezjalnej, księża z Kalisza i okolic oraz wierni.

Witając biskupa kaliskiego ks. prał. Adam Modliński podkreślił, że dzień 12 września 2012 roku, dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi, na zawsze wpisał się w historię młodej diecezji kaliskiej. - Po ponad dwudziestu latach posługi jej pierwszego ordynariusza ks. biskupa Stanisława Napierały w religijnym skupieniu i z należną czcią próg katedry kaliskiej przekroczył jej nowy pasterz ks. biskup Edward Janiak – mówił proboszcz katedry św. Mikołaja w Kaliszu. Wspomniał, że dzisiaj mija rok od tamtej podniosłej uroczystości, podczas której ks. biskup Stanisław dziękował Bogu za wielkie rzeczy, które uczynił Kościołowi Kaliskiemu, a diecezjanom za wspólne budowanie początków diecezji i za wspólne utrudzenie. – Ks. biskup Edward obejmując podczas ingresu urząd biskupa kaliskiego prosił, abyśmy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, a także św. Józefa, patrona diecezji, błagali Boga o to, aby mógł godnie wypełnić misję sługi Boga i apostoła Jezusa Chrystusa – powiedział ks. Modliński.

Homilię wygłosił ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej. Kaznodzieja przypomniał słowa bp Edwarda Janiaka, który podczas ingresu mówił: „Obejmując diecezję kaliską zaślubiam Cię święty Kościele Kaliski, nie sobie, lecz Chrystusowi Panu, abyś był na wieki stateczny, mocny nadzieją i niezachwiany w miłości ku Bogu i braciom”.

Wskazał, że od samego początku Roku Wiary biskup kaliski podjął starania, aby centralnym momentem tego roku łaski była koronacja Matki Boskiej w Jej obrazie na Pólku. - W tym samym duchu przeżywaliśmy wyznanie wiary z Ojcem Świętym 1 maja w Watykanie podczas diecezjalnej pielgrzymki w Roku Wiary. W dniu św. Józefa, patrona naszej diecezji, na początku miesiąca Maryjnego papież pozdrowił naszą diecezję i pobłogosławił korony dla Matki Bożej z Dzieciątkiem, Strażniczki Wiary – podkreślił ks. Latoń.

Przytoczył też inny fragment homilii bp Janiaka z objęcia diecezji kaliskiej, w której mówił: „Będę Wam przypominał o tym, że Bóg jest miłością, że kocha każdego człowieka, również słabego, bo nie chce jego śmierci, ale aby się nawrócił i żył”. Kaznodzieja zaświadczył, że to słowo jest realizowane względem kapłanów i świeckich.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii zaznaczył, że krzyż Jezusa jest miejscem, w którym spotykają się i zatrzymują wszystkie podłości świata. - Morze zła, które jest w świecie zatrzymało się na krzyżu Chrystusa i nie poszło dalej, bo Jezus przyjął zło, a oddał przebaczenie, przebaczył za darmo. To odnosi się do każdego z nas – zauważył wikariusz generalny.

Dodał, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Sanktuarium św. Józefa zanoszone są modlitwy w intencji świata i rodziny. - Jako diecezja kontynuujemy tę piękną modlitwę u św. Józefa, aby zatrzymywać podłość świata, który zabija życie i rodzinę, który chce zabić Boga. To jest warunek przetrwania ludzkości. Tylko tak można przerwać krąg śmierci, w którym znajduje się świat bez Boga – powiedział kaznodzieja.

Dziękował Bogu za Kościół Kaliski, jej pierwszego biskupa Stanisława i obecnego pasterza Edwarda i prosił św. Józefa, aby opiekował się Kościołem Kaliskiem tak jak do tej pory.

Po Komunii św. dzieci, młodzież i przedstawiciele parafian dziękowali biskupowi kaliskiemu za pierwszy rok posługi i życzyli sukcesów w dalszym prowadzeniu diecezji.

Słowa wdzięczności wobec Boga i ludzi skierował bp Edward Janiak. - Pan Bóg pozwolił mi, abym przez ten miniony rok mógł wypełniać to, co ślubowałem z tej ambony katedralnej rok temu. Dziękuję Ci Panie Boże za wszystko, co było treścią mojej troski na Twoją chwałę. Czy wszystko się udało, czy mogłem więcej z siebie dać, czy ktoś z mojego powodu nie oddalił się od Kościoła? To są pytania, na które muszę szukać odpowiedzi i ciągle czuwać, by rosła chwała Boża. W liturgiczne wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny przez Jej pośrednictwo dziękuję i przepraszam – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Prosił Boga i Maryję, Strażniczkę Wiary, aby broniła Kościół przed atakami zła. - Boże niech z pomocą Twoich świętych, szczególnie czczonych tutaj w Kościele Kaliskim, Matki Bożej Pólkowskiej, św. Józefa umacnia się nasza wiara, rośnie wrażliwość na drugiego człowieka i płynie nasza modlitwa dziękczynienia. Niech Maryja, Strażniczka Wiary broni nas dzisiaj przed falą goryczy i zepsucia płynących z ateizmu, od złych ludzi i wszystkich fałszywych trendów szerzących się z buntu przeciw prawu Bożemu. Niech Matka Najświętsza broni nas przed wrogami Kościoła, szczególnie naszą ojczyznę – wołał biskup kaliski.

Bp Edward Janiak w dniu 12 września 2012 r. odbył ingres do katedry św. Mikołaja w Kaliszu. Objął w ten sposób kanonicznie diecezję kaliską. Mszę św. koncelebrowało wówczas ok. 40 biskupów i kardynałów oraz prawie 400 kapłanów. Najpierw biskup zawierzył siebie i diecezję św. Józefowi Kaliskiemu, skąd udał się do katedry św. Mikołaja, gdzie celebrował uroczystą Mszę św.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia i nagrania: Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła