TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Joachima, Kiry, Maurycego 21 Marca 2023, 00:02
Dziś 8°C
Jutro 10°C
Szukaj w serwisie

Regionalny Konkurs Tematyczny „Zryw powstańczy 1863 – 1864”

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 12:35 14.03.2023

Regionalny Konkurs Tematyczny „Zryw powstańczy 1863 – 1864”. To trzecie działanie, realizowane w ramach projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim” przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i jego partnerów, z okazji 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.

 

 

Głównym założeniem konkursu historycznego pod hasłem "Zryw powstańczy 1863 -1864" jest rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej, poszerzanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego, kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników Powstania Styczniowego oraz pamięci  o losach powstańców, a także kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są obok MHP w Opatówku partnerzy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu i III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Kalisza, powiatu kaliskiego i powiatów sąsiednich (z terenu dawnego województwa kaliskiego). Już teraz możemy powiedzieć, że spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem. Do końca lutego trwał nabór, w efekcie którego udział w konkursie zgłosiło 18 szkół podstawowych oraz 6 szkół średnich.

Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony 22 marca 2023 r. on – line. Koordynatorem tego działania jest Anna Narewska – Prezes PTH Oddział w Kaliszu i dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu.

Etap drugi odbędzie się w III LO w Kaliszu – w dniu 21 kwietnia 2023 r. Natomiast uroczyste wręczenie dyplomów i nagród planowane jest na 27 maja 2023 r. – w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Tego samego dnia odbędzie się w przestrzeni plenerowej na ulicy Kościelnej kolejna rekonstrukcja historyczna z czasów Powstania Styczniowego.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Projektu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kalisza i Starosta Powiatu Kaliskiego.

Patronat medialny: TVP3 Poznań, Radio Poznań, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Calisia.pl, Radio Centrum Kalisz.

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła