TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny 26 Maja 2024, 01:17
Dziś 13°C
Jutro 24°C
Szukaj w serwisie

Siostry Franciszkani Rodziny Maryi zawierzyły swoją posługę św. Józefowi

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 14:53 15.04.2024

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z całej Polski przybyły w pielgrzymce do św. Józefa Kaliskiego. Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl, który w homilii zachęcał siostry i pielgrzymów, aby troską otaczali osoby potrzebujące.

Nawiązując do czytań z dnia bp Bryl wskazywał, że w pierwotnym Kościele bardzo mocno dbano o tych, którzy potrzebowali poprzez codzienne rozdawanie jałmużny i dziękował siostrom franciszkankom za świadectwo troski o innych:

Dalej kaznodzieja kontynuował:

Prosił zebranych, aby podejmując swoje zadania zawsze prosili Pana Boga o błogosławieństwo:

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w obecności biskupa kaliskiego Damiana Bryla i biskupa świdnickiego seniora Ignacego Deca zawierzyły św. Józefowi całą wspólnotę:

Podczas Mszy św. z siostrami modlili się przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych i domów pomocy społecznych prowadzonych przez zgromadzenie.

Przed Mszą św. siostry wykonały Akatyst ku czci św. Józefa, a dzieci ze świetlicy środowiskowej w Mikstacie wystawiły spektakl.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny zostało założone przez metropolitę warszawskiego, św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Petersburgu w 1857 r. dla ratowania biednych dzieci polskich w Imperium Rosyjskim, udzielania pomocy biednym, a także parafiom katolickim w Rosji.

W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadzą działalność wychowawczą w przedszkolach oraz zakładach opiekuńczo-resocjalizacyjnych, w domach dziecka, a także pracują przy chorych w szpitalach. Pomagają starszym i samotnym prowadząc domy pomocy społecznej. Podejmują także pracę w parafiach jako katechetki, organistki i zakrystianki.

Tekst za: KAI
Audio i zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła