TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Delfiny, Marii, Wirginiusza 08 Grudnia 2023, 06:41
Dziś -2°C
Jutro 0°C
Szukaj w serwisie

Spotkanie międzypokoleniowe w ramach diecezjalnych obchodów 109. Dnia Migranta i Uchodźcy

Katarzyna Łakomiak Katarzyna Łakomiak 18:04 24.09.2023

Dzisiaj w Kaliskim Domu Opieki Caritas miało miejsce spotkanie międzypokoleniowe, dotyczące przede wszystkim sytuacji uchodźców i migrantów z Ukrainy.

Wydarzenie to wpisało się w diecezjalne obchody 109. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który przeżywamy pod hasłem: „Wolni, aby wybrać: migrować, czy pozostać”.

Jak ważny jest to dzień i jakie niesie ze sobą przesłanie dla każdego chrześcijanina, podkreślił ks. kan. dr Błażej Michalewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława i Męczennika w Lipe,  diecezjalny duszpasterz emigrantów:

To ważny dzień dla wszystkich, którzy niosą pomoc uchodźcom i migrantom. Szeroki zakres pomocowy widzimy także w naszej diecezji – akcentował ks. Michalewski:

Diecezjalny duszpasterz emigrantów odwołując się do słów dzisiejszej Ewangelii, wyraził również zachętę, aby włączyć się w konkretną pomoc na rzecz potrzebujących:

Pomoc niesiona przez Caritas Diecezji Kaliskiej na rzecz uchodźców z Ukrainy ma szeroki wymiar.  Od początku wojny w Ukrainie przy kaliskim Caritas działa Centrum dla Migrantów i Uchodźców.

Zmienia się charakter potrzeb, ale także liczba uchodźców z Ukrainy, którym ta pomoc jest udzielana – podkreśla pani Justyna Klimek, sekretarz Caritas Diecezji Kaliskiej:

Od września 2022 roku Caritas Diecezji Kaliskiej wdrożyła program - Rok niesienia pomocy na rzecz Ukrainy. Dzięki jego realizacji udało się w naszej diecezji, udzielić pomocy ponad  3 tyś. uchodźcom z Ukrainy. Pani Justyna Klimek wskazuje na zakres działań, podejmowanych w ramach projektu:

O konkretnych dziełach realizowanych na co dzień przez naszą diecezję na rzecz migrantów i mówi s. Karolina, nazaretanka:

Caritas Diecezji Kaliskiej stara się również, aby udzielana pomoc trafiała bezpośrednio do Ukrainy, na tereny objęte wojną – zaznacza s. Karolina:

Pomocy i wsparcia z ramienia Caritas wobec mieszkańców Ukrainy doświadczyły Panie: Olena, Olga, Oksana. Dzisiaj są pracownikami naszej diecezjalnej Caritas i same pomagają innym swoim rodakom.

To jak szerokie jest spektrum działania wobec migrantów i uchodźców w diecezjalnej Caritas mówi p. Olena:

Pani Olga, pracująca w kaliskim Centrum dla Migrantów i Uchodźców Caritas, podkreśla, że na pomoc mogą liczyć także studenci z Ukrainy, Gruzji czy Białorusi:

Uchodźcy i migranci z Ukrainy, którzy przyjdą do jakiejkolwiek siedziby diecezjalnej Caritas, mogą liczyć na pomoc. Spotkanie międzypokoleniowe to okazja, by także wyrazić wdzięczność za działania prowadzone na rzecz mieszkańców Ukrainy, co czyni w imieniu swoim i innych p. Oksana:

Spotkanie międzypokoleniowe przeżywane w ramach diecezjalnych obchodów 109. Dnia Migranta i Uchodźcy, zgromadziło w siedzibie Kaliskiego Caritas głównie uchodźców i migrantów z Ukrainy – rodziny z dziećmi, osoby starsze, dzieci i młodzież, a także studentów. Było ono doskonałą okazją, aby porozmawiać, otrzymać wsparcie, a także podsumować działania ubiegłego roku.  Wydarzenie stanowiło także zachętę do uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby osób będących w kryzysie migracji przymusowej. To także okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na godność osób przyjmujących pomoc oraz podkreślenia wartości integracji.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku.  Pokazuje jak ważne  i potrzebne są działania konkretnych osób, ale także instytucji i organizacji, w procesie niesienia pomocy i okazywania wsparcia  migrantom i uchodźcom.

Tekst, audio i zdjęcia: Katarzyna Łakomiak-Korach/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła