TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Gerwazego, Protazego, Sylwii 19 Czerwca 2024, 10:22
Dziś 27°C
Jutro 21°C
Szukaj w serwisie

Święcenia kapłańskie w katedrze kaliskiej A.D. 2024

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 11:14 25.05.2024

Zaproście św. Józefa do tego, aby Wam towarzyszył w kapłańskiej drodze (..) Bądźcie tak jak św. Józef odpowiedzialni… za siebie, za otrzymany dar i za tych do których będziecie posłani - mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas święceń kapłańskich w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjęło siedmiu diakonów diecezji kaliskiej.

Po liturgicznym pozdrowieniu słowa powitania wypowiedział biskup Damian Bryl i zachęcił zebranych do modlitwy za przyszłych kapłanów:

 

W homilii biskup kaliski zauważył, że kapłaństwo jest darem, który kanydaci do święceń otrzymują od Boga:

 

Następnie kaznodzieja podkreślał, że powołanie kapłańskie jest darem dla całej wspólnoty i zachęcał zebranych do wdzięczności:

Biskup kaliski tłumaczył, co dokonuje się podczas sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu:

 

Dalej kaznodzieja kontynuował:

 

Biskup kaliski wskazywał na św. Józefa i prosił przyszłych kapłanów, aby byli odpowiedzialni na Jego wzór:

Najważniejszym momentem obrzędu święceń było nałożenia rąk przez Księdza Biskupa i odmówiona modlitwa ordynacyjna:

 

Dalej następowało kolejno: namaszczenie dłoni, przekazanie pateny z hostią i kielicha, a także przekazanie znaku pokoju. Kolejna część to liturgia eucharystyczna, którą po raz pierwszy jako kapłani celebrowali nowo wyświęceni prezbiterzy.

Po Komunii świętej księża neoprezbiterzy wyrazili swoje podziękowanie:

 

Dalej nowo wyświęceni kapłani dziękowali pozostałym biskupom, moderatorom seminaryjnym, księżom proboszczom, a na końcu słowa wdzięczności wyrazili wobec swoich rodziców.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: bp pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, ks. dr Waldemar Graczyk, wicerektor seminarium, ks. Łukasz Zawidzki, ojciec duchowny, duchowieństwo, osoby konsekrowane, klerycy oraz zaproszeni goście. 

Nowo wyświęceni kapłani to ks. Mikołaj Czapczyński z parafii św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie, ks. Wiktor Domagała z parafii św. Benedykta Opata w Chlewie, ks. Kacper Kusiński z parafii św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, ks. Konrad Marzec z parafii św. Antoniego Padewskiego w Roszkowicach, ks. Waldemar Mistewicz z parafii św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym, ks. Piotr Perskawiec z parafii św. Michała Archanioła w Rajsku, ks. Patryk Rutkowski z parafii św. Jana Chrzciciela w Brzóstkowie.  

Neoprezbiterzy wyrazili wielką radość z przyjętych święceń kapłańskich:

 

Tegorocznym neoprezbiterom diecezji kaliskiej, dopiero co wyświeconym kapłanom, życzymy świętości i całkowitego przylgnięcia do Chrystusa – Najwyższego Kapłana. 

Tekst i audio: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz
Zdjęcia: Karolina Gaweł/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła