TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Gerwazego, Protazego, Sylwii 19 Czerwca 2024, 10:29
Dziś 27°C
Jutro 21°C
Szukaj w serwisie

44. Sympozjum Józefologiczne odbyło się w Kaliszu

Znakomici teolodzy z Polski i z zagranicy wzięli udział w 44. Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu, które odbywało się pod hasłem: „Święty Józef – pielgrzym wiary”. Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez ordynariusza kaliskiego bpa Edwarda Janiaka.

Witając uczestników kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota wskazał, że sympozjum przeżywane jest w Roku Wiary. Przypomniał, że bazylika dekretem biskupa kaliskiego została ogłoszona Kościołem Jubileuszowym, w którym można uzyskać odpust zupełny.

W homilii bp Janiak wyraził radość, że może uczestniczyć w tegorocznym Sympozjum Józefologicznym. - Cieszę się, że mogę celebrować razem z Wami tę Mszę św. rozpoczynając 44. Sympozjum o św. Józefie i kontynuować to dzieło poprzedników. Najpierw byli to biskupi włocławscy, a gdy powstała diecezja kaliska gorliwym apostołem św. Józefa był mój poprzednik, Biskup Stanisław – mówił celebrans.

Bp Janiak podkreślił, że św. Józef miał swój wkład w wyborze na biskupa kaliskiego. Zaznaczył, że od 25 lat codziennie odmawia litanię do św. Józefa. - Widzę, że św. Józef pomaga w prowadzeniu Kościoła Kaliskiego, choć jestem tutaj krótko, nieco ponad pół roku, jestem do tego przekonany – powiedział hierarcha.

Wspomniał, że w dniu św. Józefa, Robotnika, przedstawiciele diecezji kaliskiej w liczbie ponad 1100 osób udali się z pielgrzymką do Rzymu, aby wyznać wiarę z Piotrem naszych czasów. - Ojciec Święty Franciszek, który jest człowiekiem głęboko czczącym św. Józefa, prosił nas podczas audiencji, aby tak jak dla Maryi i św. Józefa Jezus był centrum naszych myśli, naszej uwagi, naszego działania. Myślę, że nasz cudowny obraz Świętego Józefa Kaliskiego jest piękną ilustracją tego, co powiedział papież Franciszek. Widzimy Maryję i Józefa, którzy towarzyszą z czułością, zaangażowaniem rozwojowi Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem. Ten obraz uczy nas, że w życiu najważniejsze jest to, aby trzymać się Chrystusa, mieć z Nim tą intymną więź, jak Maryja i Józef – wskazał biskup kaliski.

Dodał, że św. Józef powinien być dla nas wzorem życia na ziemi. - Nasze życie w świecie powinno być życiem na wzór św. Józefa, to znaczy służyć Jezusowi, słuchać Jego Słowa, przekazywać je światu. To Słowo jest jedyną nadzieją człowieka. My, chrześcijanie, wyznajemy i wierzymy w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Jezus kocha nas do tego stopnia, że oddaje swoje życie na krzyżu. On, niewinny, bierze nasze grzechy na siebie, abyśmy mieli życie prawdziwe. Daje nam Maryję, Kościół – Matkę naszą i św. Józefa jako Opiekuna Kościoła – stwierdził ordynariusz diecezji kaliskiej.

Biskup wskazał, że papież Franciszek zachęca nas, byśmy byli radośni. - Ta radość płynie z optymizmu chrześcijańskiego, z wiary. Dzisiaj tak jesteśmy bombardowani wiadomościami, bo przepływ informacji jest niemal natychmiastowy, o nieszczęściach, o kataklizmach, o wypadkach. A tyle rzeczy pięknych dzieje się też w świecie, świadectw miłości do Boga, do Kościoła, mimo że żyjemy w czasach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Dziękujmy z wdzięcznością Panu Bogu za wiarę, za naszych rodziców, bo oni zdecydowali o włączeniu nas do Kościoła, za tych wszystkich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze życia, którzy są dla nas świadkami w wierze – mówił bp Janiak.

Zachęcał wiernych, aby w św. Józefie dostrzegali świadka i przewodnika wiary. - Wpatrzeni w postać św. Józefa umacniajmy naszą wiarę i z odwagą i radością wypełniajmy posłannictwo i powołanie, jakim zostaliśmy obdarowani – powiedział biskup kaliski.

Po Komunii św. bp Janiak odmówił modlitwę powierzająca obrady Sympozjum Świętemu Józefowi.

Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu. Sympozjum otworzył wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego. W swoim słowie wstępnym udowodnił, że św. Józef jest patronem mocnej wiary.

W pierwszym wykładzie ks. dr Jacek Stefański przedstawiając pielgrzymkę wiary św. Józefa przyrównał go do mędrców ze Wschodu. Zaznaczył, że katolicy na wzór św. Józefa powinni być opiekunami Kościoła Świętego, który obecnie coraz częściej jest atakowany przez media i inne ośrodki. Św. Józefa jako wzór małżonka i ojca ukazał ks. dr Daniel Foucher z Francji. Z kolei o. prof. Joseph Kryukov z Kościoła Prawosławnego w Rosji mówił o św. Józefie w odniesieniu do tekstów liturgicznych w Kościele Prawosławnym. W kolejnym wykładzie ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski przedstawił św. Józefa Kaliskiego na tle Soboru Watykańskiego II. Obrady zakończy wykład ks. dr Marcina Wiśniewskiego „ Św. Józef w tajemnicy Chrystusa”.

W sympozjum uczestniczyli także biskupi seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski, liczni kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przedstawiciele Akcji Katolickiej, studenci teologii i osoby zainteresowane osobą św. Józefa.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ponad 200 referatów. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem. Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Zdjęcia i nagrania: Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła