TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Amandy, Jana, Juliana 27 Maja 2024, 18:39
Dziś 24°C
Jutro 26°C
Szukaj w serwisie

Sympozjum naukowe z okazji uchwalenia Konstytucji o liturgii

Teolodzy z Polski wzięli udział w sympozjum naukowym z okazji 50. rocznicy uchwalenia Konstytucji o liturgii „Sacrosanctum concilium”, które odbyło się pod hasłem „Liturgia źródłem i szczytem życia Kościoła”. Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu sprawowana przez ordynariusza kaliskiego bpa Edwarda Janiaka.

Kazanie wygłosił ks. kan. dr hab. Jan Grzeszczak, rektor kaliskiego seminarium. Podkreślał, że poprzez liturgię wyrażamy to, w co wierzymy. – Liturgia jest ciągłym wyznawaniem wiary, a jednocześnie modlitwą, do której ta sama wiara nas zachęca i wzywa. Odejście od tej podstawowej prawdy liturgii pociąga za sobą indywidualizm, szukanie celebracji wyłącznie nas samych, celebrowanie siebie, a dalej jest już tylko bezowocność, jałowość i brak duchowego wzrostu – mówił kaznodzieja. Przytoczył także słowa papieża Pawła VI wypowiedziane do ojców soborowych na temat liturgii, w której człowiekowi zostaje udzielone życie samego Boga. - Prośmy dzisiaj Pana Boga, aby nasze celebracje były bogate w to wszystko, o co 50 lat temu prosił i czego się spodziewał Ojciec Święty na progu soborowej reformy liturgicznej – powiedział ks. Grzeszczak.

W swoim przemówieniu biskup kaliski stwierdził, że w liturgii spotykamy się z ogromną tajemnicą ze strony Boga skierowaną do człowieka i ogromnym aktem miłości, w którym Jezus pozostaje z nami aż do skończenia świata. - Niech ta myśl nam towarzyszy, byśmy nie byli ideologami, ale świadkami i głosicielami miłości. Starajmy się nieść słowo Boże z optymizmem i radością. Wypełniajmy swoją misję ewangelizacji. Nie narzekajmy, ale dziękujmy Panu Bogu za każde dobro, a ze swej strony nieśmy optymizm, świadectwo wiary i stańmy z odwagą naprzeciw wszystkiemu temu, co jest dalekie od Ewangelii, prawa Bożego, przykazań Bożych – zachęcał bp Edward Janiak.

Sympozjum otworzył ks. prał. dr hab. Dariusz Kwiatkowski. - To nasze sympozjum wpisuje się bardzo mocno w przeżywany przez cały Kościół Rok Wiary. Zostaliśmy zachęceni przez papieża Benedykta, abyśmy pogłębiali naszą wiarę przez słuchanie słowa Bożego, by ta wiara prowadziła nas do osobowego spotkania z Jezusem Chrystusem. Tę wiarę budujemy także poprzez celebrację liturgii – powiedział organizator sympozjum. Stwierdził, że liturgia nie może być widziana tylko jako zbiór obrzędów, ponieważ liturgia to spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.

W pierwszym wykładzie ks. prof. Helmut Sobeczko z Opola mówił o pracach przygotowawczych, tworzeniu Konstytucji liturgicznej i towarzyszącej temu dyskusji, a także jej wprowadzaniu w życie. Wskazywał, w jaki sposób Konstytucja była przyjęta w Polsce. Kolejnym prelegentem był ks. prof. Krzysztof Konecki z Torunia, który skupił się na reformie liturgicznej przeprowadzonej w czasie Soboru Watykańskiego II. Z kolei o wprowadzeniu posoborowej odnowy liturgicznej w Polsce przez ks. prof. Wacława Schenka opowiadał ks. dr hab. Erwin Mateja z Opola. Wykład nt. głosów krytyki wobec reformy Mszy św. zainicjowanej przez Konstytucję wygłosił o. prof. Kazimierz Lijka z Poznania. Obrady zakończył wykład ks. dr hab. Dariusza Kwiatkowskiego o liturgii jako wydarzeniu zbawczym.

W sympozjum uczestniczyli: bp Edward Janiak, kapłani, nadzwyczajni szafarze komunii św. z diecezji kaliskiej, studenci teologii, seminarzyści.

Organizatorami sympozjum byli: Zakład Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia i nagrania: Ks. Łukasz Skoracki/Radio Rodzina Kalisz

Wszystkie nagrania z Sympozjum znajdziesz TUTAJ

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła