TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Jarosława, Konrada, Selmy 21 Kwietnia 2024, 07:25
Dziś 0°C
Jutro 7°C
Szukaj w serwisie

Sympozjum nt. Osób Życia Konsekrowanego

Radio Rodzina Radio Rodzina 00:00 10.10.2015

„Miejsce osób konsekrowanych w życiu Kościoła” to temat sympozjum naukowego, które odbyło się w Centrum Józefologicznym w Kaliszu. Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył bp senior Teofil Wilski.

W homilii bp Wilski podkreślał, że życie konsekrowane jest szczególną cząstką Kościoła. Skupił się na radach ewangelicznych, którymi powinny żyć osoby konsekrowane. Wskazywał na ubóstwo, posłuszeństwo i czystość. – Radujmy się z naszego powołania, bo to jest dar Boży. Realizując go spełniamy najgłębszą misję Kościoła. Z pokorą przyjmujmy ten dar i czujnie wzrastajmy w coraz większej miłości – mówił celebrans.

Sympozjum otworzył ks. dr hab. prof. UAM Michał Kieling, który zaznaczył, że obchodzony Rok Życia Konsekrowanego jest okazją do refleksji nad miejscem osób konsekrowanych w życiu Kościoła. Dodał, że osoby konsekrowane stanowią wielkie bogactwo Kościoła Kaliskiego. Wskazał, że na terenie diecezji kaliskiej znajdują się 4 zakony klauzurowe, gdzie przebywa obecnie około 60 sióstr oraz 22 zgromadzenia żeńskie, w których posługuje prawie 400 sióstr i 10 zgromadzeń męskich, w których pracuje prawie 90 kapłanów i kilku braci zakonnych. Do grona osób konsekrowanych należą 3 dziewice konsekrowane i 1 wdowa. - Osoby konsekrowane od początku istnienia diecezji kaliskiej włączają się w proces budowania i kształtowania Kościoła diecezjalnego ubogacając go swoimi charyzmatami, działalnością apostolską i posługą charytatywną wśród wiernych – powiedział ks. Kieling, delegat biskupa kaliskiego ds. życia konsekrowanego.

Pierwszą sesję poprowadził ks. prof. zw. dr hab. Bogdan Częsz, który zaprosił zebranych do wysłuchania trzech wykładów. W pierwszym wykładzie ks. dr hab. prof. UAM Paweł Wygralak przedstawił główne kierunki formacji mniszej w klasztorach Europy Zachodniej w VI-VII w. Szczegółowo omówił rygorystyczne reguły dotyczące ubóstwa, posłuszeństwa, czystości i postu, które należało przestrzegać w zakonach. W kolejnym wykładzie s. dr Weronika Sowulewska, przeorysza Klasztoru Mniszek Kamedułek w Złoczewie wskazywała na rolę, jaką odgrywają zakony kontemplacyjne w życiu Kościoła. Zaznaczyła, że zarówno kapłani jak i osoby świeckie proszą siostry o modlitwę w różnych intencjach. Dodała, że w Polsce wśród wszystkich osób konsekrowanych 4 proc. stanowią mniszki. Prelekcję nt. moralnej wymowy gestu namaszczenia głowy i stóp Jezusa w Quaestio de Maria Magdalena et Maria sorore Lazari et Marthae Joachima z Fiore wygłosił ks. dr hab. prof. UAM Jan Grzeszczak.

Drugą sesję poprowadził ks. dr hab. prof. UAM Antoni Swoboda. O liturgii i teologii odnowionych po Soborze Watykańskim II obrzędów konsekracji dziewic mówił ks. dr hab. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski. Prelegent dokładnie omówił obrzędy konsekracji dziewic i mniszek, które dokonują się podczas Mszy św. z udziałem biskupa diecezjalnego. Kolejny wykład dotyczył nowych form życia konsekrowanego w Polsce. Ten temat rozwinęła Renata Maria Gość. Przedstawiła dane statystyczne mówiące o ilości dziewic i wdów konsekrowanych oraz osobach prowadzących życie pustelnicze w Polsce. Dodała, że pierwsza konsekracja dziewicy w diecezji kaliskiej miała miejsce 28 czerwca 2014 r. w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim, a pierwsza wdowa była konsekrowana w dniu 2 lutego 2015 r. w kaliskiej katedrze. Wykład nt. aktualności charyzmatów zakonnych wygłosiła s. Anna Balcerzak, referentka diecezjalna. Prelegentka skupiła się na posłudze żeńskich zgromadzeń w diecezji kaliskiej. Stwierdziła, że podstawowym apostolatem zakonów jest modlitwa w intencji Kościoła i świata. Wskazywała, że siostry prowadzą działalność edukacyjną i wychowawczą, posługują w szpitalach i hospicjach, podejmują dzieła charytatywne. Przedstawiła też wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów kaliskich liceów dotyczącej istnienia zgromadzeń zakonnych.

W obradach uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak i biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

Organizatorem sympozjum był Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła