TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Bernarda, Eryki, Rajmunda 09 Lutego 2023, 13:09
Dziś 3°C
Jutro 2°C
Szukaj w serwisie

Sympozjum o chrzcie świętym w Kaliszu

Radio Rodzina Radio Rodzina 00:00 14.05.2016

Pod hasłem „Chrzest sakramentem Bożego miłosierdzia” w Centrum Józefologicznym w Kaliszu odbyło się sympozjum o chrzcie. Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego sprawowana przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

W homilii prefekt alumnów ks. Łukasz Pondel wskazywał, że w chrzest wpisany jest krzyż. – Wybierając Chrystusa bardzo często trzeba umierać we współczesnym świecie. Dzisiaj świat potrzebuje autentycznych chrześcijan, czyli tych, którzy nie wstydzą się Chrystusa, nie tylko mówią o Nim, ale chcą żyć tak jak On oddając swoje życie za braci – mówił kaznodzieja.

Zachęcał, aby chrześcijanie byli świadkami Chrystusa na co dzień. – Prośmy Boga, abyśmy nigdy nie wstydzili się Go, byśmy byli świadkami zmartwychwstania, żebyśmy pamiętali, że zostaliśmy przez Niego wybrani, bo to On jest początku naszej drogi i także na jej końcu. To On nam ciągle towarzyszy, żeby przez nasze życie Bóg mógł powołać innych ludzi, żeby przez naszą wiarę, nasz autentyzm chrześcijański inni mogli zobaczyć Boga. Może być tak, że nasze życie będzie jedyną Biblią, jaką drugi człowiek przeczyta i dzięki temu odkryje Boga – stwierdził ks. Pondel.

Sympozjum otworzył ks. dr Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. – Sam chrzest włącza nas w Chrystusa i to jest największym darem miłosierdzia, że jesteśmy włączeni w życie Boga. Dla chrześcijanina odkrywanie chrztu to jest odkrywanie daru swojej tożsamości chrześcijańskiej – zaznaczył rektor kaliskiego seminarium.

W pierwszym wykładzie prof. dr hab. Kazimierz Ilski z UAM w Poznaniu wskazywał na chrzest cesarza Teodozjusza Wielkiego, który stał się nieodwracalnym chrztem Imperium Romanum. Prelegent ukazywał w jakich okolicznościach cesarz przyjął chrzest i jakie on miał znaczenie publiczno-prawne.

Kolejny wykład nt. „Jedność chrztu z bierzmowaniem i Eucharystią wyrazem Bożego miłosierdzia” wygłosił ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, który podkreślał, że szczyt miłosierdzia Bożego jest realizowany w Eucharystii. Przywołał słowa papieża Benedykta XVI o tym, żeby miłosierdzie Boże stało się stylem życia człowieka to powinien on czynnie i owocnie uczestniczyć w Eucharystii. Prelegent dodał, że wszystkie trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami dojrzałości.

O chrzcie jako sakramencie jedności mówił ks. dr hab. prof. UKSW Wojciech Hanc. W swoim wystąpieniu wskazywał na dokument z I wieku „Didache”, który zawiera instrukcję udzielania chrztu. Zaznaczył, że chrzest jest podstawowym sakramentem prowadzącym do Eucharystii. Ukazywał też znaczenie chrztu w tradycjach prawosławnych i ewangelickich.

Nad tematem „Słowo Boże w liturgii chrzcielnej” pochylił się ks. dr hab. prof. UO Erwin Mateja. Prelegent podkreślał, że obrzędowi chrztu musi towarzyszyć Słowo Boże, które ma ożywiać wiarę rodziców i chrzestnych. Zaznaczył, że chrzest wiąże człowieka z Chrystusem i wspólnotą.

Wykład nt. „Chrzest sakramentem Bożego miłosierdzia” wygłosił ks. dr hab. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski, który wskazywał, że obchodzone w tym roku jubileusze są okazją do uświadomienia sobie i głębszego przeżycia własnego chrztu. Przekonywał, że chrzest nie jest aktem jednorazowym, ale jest to wydarzenie, które jest obecne w całym życiu człowieka. Odwołał się do nauczania papieża Franciszka dotyczącego Bożego miłosierdzia.

O przygotowaniu do chrztu i jego znaczeniu w życiu chrześcijanina w Kościele starożytnym w II-IV w. mówił ks. dr hab. prof. UAM Michał Kieling. W swoim wykładzie przedstawił obraz Kościoła starożytnego. Wskazywał na katechumenat, kryteria stawiane kandydatom chcącym przyjąć chrzest i konsekwencje tego sakramentu w życiu chrześcijanina.

„Miłosierdzie Boga w świetle Ewangelii Synoptycznych” to temat wykładu ks. dr. Krzysztofa Kowalika. Prelegent przytaczał fragmenty przypowieści z Ewangelii św. Marka, Mateusza i Łukasza obrazujące miłosierdzie Boga.

Obrady podsumował ks. dr hab. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski, który stwierdził, że sympozjum było wspólnym świętowaniem i dziękowaniem Bogu za chrzest. – Sympozjum było ewangelizacją o sakramencie chrztu i Bożym miłosierdziu. Chrzest to droga prowadząca do zbawienia – powiedział organizator sympozjum.

W sympozjum uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, kapłani, nadzwyczajni szafarze komunii św. i osoby zainteresowane tą tematyką.

Organizatorami sympozjum byli: Zakład Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu. Nad całością czuwał ks. dr hab. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła