TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Bazylego, Bernardyna, Krystyny 20 Maja 2022, 22:32
Dziś 17°C
Jutro 17°C
Szukaj w serwisie

Diecezjalny etap synodu o synodalności

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 13:35 14.11.2021

W niedzielę 10 października 2021 roku Ojciec Święty Franciszek zainaugurował XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod o synodalności potrwa do października 2023 r.

Papież pragnie, aby nie był on jednorazowym wydarzeniem, ale procesem i aby w doświadczeniu synodalnym uczestniczyli nie tylko biskupi, ale wszyscy wierni Kościoła katolickiego, ponieważ wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. Synod zatem to podążanie razem wiernych, pasterzy oraz Biskupa Rzymu i wsłuchiwanie się w Ducha Świętego, aby poznać to, co Duch mówi do Kościołów.

Synod nie jest jednak – zaznacza Ojciec Święty – parlamentem, nie jest formą badania opinii publicznej. Synod jest wydarzeniem kościelnym i prowadzi go Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie Synodu. Dlatego papież Franciszek prosi każdego z nas: „przeżyjmy ten Synod w duchu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów: Aby wszyscy stanowili jedno”.

Ze względu na swój uniwersalny charakter Synod jest podzielony na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny. Pierwszym etapem Synodu jest faza diecezjalna, której uroczyste otwarcie nastąpiło w niedzielę, 17 października 2021 roku w katedrze kaliskiej pw. św. Mikołaja. Mszy Świętej przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. Wraz z biskupem kaliskim modlili się: biskup pomocniczy Łukasz Buzun, ks. kan. Paweł Guździoł, wikariusz biskupi, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. kan. Bogumił Kempa, oficjał Sądu Biskupiego, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, wicedziekani dekanatów.

Podczas Mszy św. biskup kaliski Damian Bryl wręczył powołania osobom, które będą tworzyć Diecezjalną Radę Synodalną. W skład zespołu zostali powołani: ks. Witold Kałmucki (diecezjalny koordynator), ks. Dariusz Kuliński, ks. Mateusz Puchała. O. Waldemar Ułanowicz OFM Conv., s. Renata Dokowicz, Jagoda Binek, Katarzyna Dziamska, Jarosław Jędrecki, Antoni Matuszewski, Marek Wieczorek.

 

Synodalność w Diecezji Kaliskiej

Synod

wskazuje na drogę, po której Lud Boży idzie razem,
odnosi się do Jezusa: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6),
chrześcijanie byli nazywani zwolennikami drogi (np. Dz 9, 2).

Synodalność

określa życie i misję Kościoła, wyrażając jego naturę jako wspólną podróż i gromadzenie się Ludu Bożego powołanego przez Pana w mocy Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii,
wyraża się w zwyczajnym [sic!] sposobie życia i pracy Kościoła,
pozwala całemu Ludowi Bożemu podążać naprzód razem, słuchając Ducha Świętego i Słowa Bożego.

Cały Lud Boży posiada wspólną godność i powołanie wynikające z chrztu świętego. wszyscy na mocy naszego chrztu jesteśmy wezwani do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

W parafiach, małych wspólnotach chrześcijańskich, ruchach świeckich, wspólnotach zakonnych i innych formach komunii, kobiety i mężczyźni, młodzież i osoby starsze, wszyscy jesteśmy zaproszeni do słuchania siebie nawzajem po to, aby usłyszeć natchnienia Ducha Świętego, który przychodzi, by przewodzić naszym ludzkim wysiłkom, tchnąć życie i dynamizm w Kościół oraz prowadzić do głębszej komunii dla dobra naszej misji w świecie.

Oświeceni przez Słowo Boże i zjednoczeni w modlitwie będziemy w stanie rozeznać jakie procesy mogą pomóc w poszukiwaniu woli Bożej i podążać ścieżkami, na które Bóg nas wzywa – ku większej komunii, pełniejszemu uczestnictwu i większej otwartości na wypełnianie naszej misji w świecie.

Komunia – Uczestnictwo - Misja

Zadanie: wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła!

Zadaniem procesu synodalnego nie jest zapewnienie chwilowego, jednorazowego doświadczenia synodalności, ale stworzenie okazji dla całego Ludu Bożego, aby wspólnie rozeznawać, w jaki sposób postępować na drodze do bycia Kościołem bardziej synodalnym w perspektywie długoterminowej.

Synodalność jest więc propozycją trwałą; stałą formą funkcjonowania parafii, sposobem ożywienia parafialnych wspólnot, rad oraz wiernych, biorących aktywny i odpowiedzialny udział w życiu Kościoła lokalnego.

Temat: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja

 Komunia: Bóg w swojej łaskawości gromadzi nas razem jako różnorodne narody jednej wiary, poprzez przymierze, które ofiarowuje swojemu ludowi. Wszyscy mamy jakąś rolę do odegrania w rozeznawaniu i przeżywaniu wezwania Boga dla Jego ludu.

Uczestnictwo: Wezwanie wszystkich, którzy należą do Ludu Bożego – świeckich, konsekrowanych i duchownych – do zaangażowanego ćwiczenia się w głębokim i pełnym szacunku słuchaniu siebie nawzajem. Wszyscy wierni mają odpowiednie przygotowanie i są powołani do służenia sobie nawzajem darami, które każdy z nich otrzymał od Ducha Świętego.

Misja: Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Nigdy nie możemy być skoncentrowani na sobie. Naszą misją jest dawanie świadectwa o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej. Celem synodu jest umożliwienie Kościołowi lepszego świadczenia o Ewangelii, zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na duchowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, geograficznych i egzystencjalnych peryferiach naszego świata.

 

Kalendarz Synodalny 2021/2022 w Diecezji Kaliskiej

1. List do parafii [listopad]

2. Wyznaczenie koordynatora(ów) w parafiach [grudzień]

3. Promocja synodu w mediach diecezjalnych i parafiach [grudzień /styczeń]

4. Spotkanie koordynatorów w rejonach [luty] (Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, Mikorzyn – terminy zostaną podane później)

5. Spotkania diecezjalne [marzec/kwiecień]:

  Rady diecezjalne (rada duszpasterska, rada kapłańska, etc.)

  Parafie

  Wspólnoty zakonne

  Ruchy i stowarzyszenia kościelne

  Rozmowy indywidualne

[trzy spotkania; konspekty i materiały spotkań zostaną podane później]

6. Diecezjalne zebranie presynodalne [maj]

7. Przygotowanie syntezy diecezjalnej [czerwiec]

 

 

Modlitwa w intencji Synodu

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas
na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać
do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali
z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła