TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Jarosława, Konrada, Selmy 21 Kwietnia 2024, 07:01
Dziś 0°C
Jutro 7°C
Szukaj w serwisie

Uroczyste zakończenie Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego

Katarzyna Łakomiak Katarzyna Łakomiak 15:57 06.01.2019

Dziś jeszcze raz zawierzamy cały Kościół powszechny, naszą diecezję i nas samych cichej i pokornej opiece św. Józefa - mówił biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji zakończenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego.

W homilii biskup kaliski wskazywał, że uroczystość Objawienia Pańskiego to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, które w swej treści wyjaśniają sens i cel przyjścia Jezusa Chrystusa na świat w ludzkim ciele. – Mędrcy szukali prawdy, szukali prawdziwego Boga, gotowi byli zaryzykować i pójść w nieznane. Reprezentują oni drogę religii ku Chrystusowi – powiedział celebrans.

Nawiązując do zakończenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego podkreślał, że diecezja kaliska posiada niezwykły dar w osobie patrona – św. Józefa, a jednocześnie zadanie, aby rozsławiać imię Opiekuna Zbawiciela. – Kończący się szczególny czas przyczynił się do ponownego odkrycia tego Bożego obdarowania dla Kościoła Kaliskiego, ale pomnożył także cześć i chwałę, jaką w sanktuarium odbiera od wieków Patriarcha z Nazaretu – stwierdził kaznodzieja.

Zaznaczył, że rok jubileuszowy miał zasięg nie tylko diecezjalny, ale także ogólnopolski i światowy.

Przypomniał, że do św. Józefa w każdą sobotę, a także w ciągu tygodnia przybywały pielgrzymki z poszczególnych parafii diecezji oraz z Polski, a także ze świata, np. USA, Japonii i krajów europejskich. Dodał, że wśród nich byli pątnicy ze stowarzyszeń, bractw, grup modlitewnych, zgromadzeń zakonnych, całe rodziny i osoby indywidualne. – Sanktuarium było miejscem spotkań duszpasterskich o wymiarze ogólnopolskim oraz cyklicznych już pielgrzymek grup i stanów zawodowych. Zrodziły się także nowe inicjatywy, choćby comiesięczna modlitwa o dobrą żonę i dobrego męża, która gromadzi u stóp św. Józefa setki młodych osób z całej Polski – mówił ordynariusz kaliski.

Wskazał, że w ewangelicznym opisie pokłonu trzech mędrców mimo że brak jest wzmianki o św. Józefie, to nie ma wątpliwości, że był on niemym świadkiem tego wydarzenia. – Tajemnicą działania św. Józefa jest brak słów i mnogość czynów. To Bóg mówi, a on działa. Wszystko co wydarzyło się w życiu Józefa stało się ze względu na Jezusa, na Boży plan zbawienia i objawienia prawdy całemu światu – zaznaczył hierarcha.

Akcentował, że w roku jubileuszowym św. Józef kierował wiernych do Jezusa, podprowadzając do sakramentu pokuty i Eucharystii. – Dziś jeszcze raz zawierzamy cały Kościół powszechny, naszą diecezję i nas samych cichej i pokornej opiece św. Józefa. Potrzebujemy jego orędownictwa i wierzymy, że będzie dla nas nadal niezawodnym patronem na drodze do poznania pełni prawdy w Jezusie Chrystusie – powiedział bp Janiak.

Po komunii św. biskup kaliski Edward Janiak w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa zawierzył duchowieństwo, osoby konsekrowane, rodziny i wszystkich wiernych świeckich potężnemu patronowi.

Biskup kaliski podziękował kapłanom i osobom świeckim, którzy byli zaangażowani w służbę pielgrzymom przybywającym w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego do Narodowego Sanktuarium św. Józefa.

Biskup uhonorował złotym pierścieniem ks. prał. Jacka Plotę, kustosza Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Podziękowania odebrali także ks. kan. Jarosław Powąska, ks. Piotr Machała, ks. Michał Świgoniak i ks. Damian Weiss. Srebrne Pierścienie św. Józefa otrzymali: Henryka Kociok, Irena Berkowicz, Hanna Szkudlarek, Jerzy Kliber, Marian Sadowski, Piotr Będziński i Wojciech Jeżak.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, duchowieństwo, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, uczestnicy Orszaku Trzech Króli, którzy przyszli z kościoła Świętej Rodziny na Rogatce oraz licznie zgromadzeni wierni.

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego.

Uroczysta inauguracja odbyła się 2 grudnia 2017 r. Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

Rok ten był szczególną łaską jaką Ojciec Święty na prośbę biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka udzielił wiernym diecezji kaliskiej, a także wszystkim pielgrzymom nawiedzającym kaliską bazylikę. Łaska ta to przede wszystkim dar odpustu zupełnego, jaki można było uzyskać w czasie trwania tego roku.

Ten święty czas podarowany wiernym przez papieża był szczególną okazją, by głębiej i na nowo odkryć jak potężnym patronem i orędownikiem jest św. Józef.

W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 r., w którym szczególną część odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r. W 1985 r. miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej Rodziny i IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

25 marca 1992 r. św. Józef został patronem nowo utworzonej diecezji kaliskiej. W latach 1994-1996 odbyła się peregrynacja kopii obrazu Świętej Rodziny po całej diecezji.

Największym wydarzeniem w historii była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II 4 czerwca 1997 r., który nawiedzając bazylikę wypowiedział znamienne słowa: ,,to sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i Narodu. Jest ono znane w całej Polsce i jest nawiedzane przez rzesze pielgrzymów’’.

W dniach 27 września – 4 października 2009 r. odbył się w Kaliszu X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: Katarzyna Łakomiak/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła