TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Klary, Romana, Rozyny 09 Sierpnia 2022, 13:08
Dziś 23°C
Jutro 24°C
Szukaj w serwisie

Uroczystość poświęcenia kaplicy w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu

Maria Cieślak Maria Cieślak 13:46 28.10.2021

Dzisiaj w budynku Domu Studenta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu poświęcona została kaplica pw. Św. Pawła Apostoła. Nowe miejsce kultu religijnego pobłogosławił biskup kaliski Damian Bryl, który skierował do zebranych także kilka słów refleksji:

Kaplica pw. św. Pawła Apostoła w Domu Studenta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu powstała z inicjatywy proboszcza miejsca, ks. kan. Jarosława Kołodziejczaka, a także Rektora-Komendanta gen. dr Marcina Strzelca. Czynny udział w przygotowaniu kaplicy brał także o. dr Jan Dezyderiusz Pol OFM, zastępca Naczelnego Kapelana Służby Więziennej.

Po modlitwie, w hali sportowej SWWS w Kaliszu, od godz. 9.30 trwała konferencja naukowa w temacie: Pozbawienie wolności Prymasa Wyszyńskiego jako istotny etap do drodze jego dojrzewania do roli interrexa.

W pierwszym bloku zostały wygłoszone prelekcje:

Pozbawienie wolności Stefana kard. Wyszyńskiego – próba spojrzenia na proces budowanie autorytetu z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań epoki (prof. dr hab. Tomasz Kośmider),

Represje stalinowskie wobec funkcjonariuszy Straży Więziennej na przykładzie losów Mieczysława Butwiłowicza – naczelnika więzienia na Św. Krzyżu (dr Bartosz Kułan),

Więzienie jako trauma – w Zapiskach więziennych Prymasa Wyszyńskiego (mgr Agnieszka Nowogrodzka).

Drugi panel obejmował cztery referaty:

Izolacja Prymasa Wyszyńskiego w Komańczy a geneza i znaczenie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego (dr hab. Krzysztof. A. Wojcieszek, prof. SWWS),

Wartości religijne, moralne i narodowe w nauczaniu społecznym kard. Stefana Wyszyńskiego (o. dr Jan Pol),

Pojęcie narodu w poglądach Prymasa Wyszyńskiego (dr Dawid Lipski),

Praca – przykra powinność czy pomyślna okoliczność? Spojrzenie bł. kard. S. Wyszyńskiego na aktywność zawodową człowieka (mgr Karolina Kostera).

Konferencja naukowa Pozbawienie wolności Prymasa Wyszyńskiego jako istotny etap do drodze jego dojrzewania do roli interrexa była poświęcona kwestii pozbawienia wolności bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski w latach 1953–1956, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji tego zdarzenia.

Wydarzenie patronatem honorowym objęłi: bikup kaliski Damian Bryl oraz gen. dr Marcin Strzelec, Rektor Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.

Zdjęcia, tekst i audio: Maria Cieślak/ Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła