TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Benity, Maksymiliana, Teodozji 30 Maja 2024, 02:30
Dziś 16°C
Jutro 22°C
Szukaj w serwisie

W Boże Ciało modlitwa za rodziny i o poszanowanie życia

W młodej diecezji kaliskiej przygotowującej się do 25-lecia swego istnienia Kongres Eucharystyczny był manifestacją wiary, miłości i jedności ludu Bożego, formą nowej Ewangelizacji, do której wezwał Kościół św. Jan Paweł II - mówił abp Marian Gołębiewski, który w Boże Ciało przewodniczył w Sanktuarium Świętego  Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. Uroczystość połączono z zakończeniem Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego.

Wiernych przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa, który w swoim przemówieniu wspomniał, że właśnie dzisiaj przypada 18. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Kaliszu.

Mszy św. przewodniczył abp Marian Gołębiewsi, metropolita wrocławski senior. Wraz z nim modlili się: abp Piero Marini, bp Edward Janiak, bp Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, kapłani i wierni z diecezji kaliskiej oraz pielgrzymi z Polski. 

W homilii abp Gołębiewski stwierdził, że uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest bardzo głęboko zakorzeniona w duchowości i kulturze religijnej Polaków. - Przedpołudniem wyszliśmy w procesjach eucharystycznych na ulice naszych miast i wiosek. W katedrach księża biskupi, w kościołach zaś kapłani wzięli w swoje dłonie złocistą monstrancję i wyszli na zewnątrz kościołów krocząc wśród zielonych drzew i piękna natury z intencją, aby Chrystus Eucharystyczny błogosławił naszym parafiom, mieszkańcom miast i wsi, wszystkim wzywającym Jego imienia i karmiącym się Jego Słowem. Uroczystość dzisiejsza jest publicznym wyznaniem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w Jego obecność pod postaciami Chleba i Wina – mówił metropolita wrocławski senior.

Nawiązał też do Kongresu Eucharystycznego obchodzonego w diecezji kaliskiej pod hasłem „Ja jestem chlebem życia”. - W młodej diecezji kaliskiej przygotowującej się do 25-lecia swego istnienia Kongres ten był manifestacją wiary, miłości i jedności ludu Bożego, formą nowej Ewangelizacji, do której wezwał Kościół św. Jan Paweł II. Nowa Ewangelizacja oznacza nowy zapał apostolski, większą gorliwość w głoszeniu Królestwa Bożego, nowe metody duszpasterstwa, o których tak często mówi papież Franciszek. Chodzi o odnowienie świadomości eucharystycznej obecności Jezusa wśród nas przez pogłębienie sensu procesji eucharystycznej w parafiach, przez praktykę przykazania miłości Boga i bliźniego. Potrzeba wyjść z Chrystusem na ulice naszych miast i potrzeba również okazać naszą wiarę w Jego obecność pod postaciami eucharystycznymi – wskazywał celebrans.

Zaznaczył, że w Sanktuarium św. Józefa wierni oddają hołd życiu, bo Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. - W ostatnią niedzielę taki Marsz dla Życia zorganizowano w 144 miastach Polski. To dobry znak, że budzi się z letargu nasze społeczeństwo, że promuje się rodzinę z większą ilością dzieci, że broni się godności małżeństwa zgodnie z nauką Kościoła – powiedział hierarcha.

Podkreślił, że każda niedziela powinna być dla katolików okazją do spotkania z Jezusem. - Każda niedziela stanowi dla katolików sposobność, by przypominać sobie, że nie idą za postacią, która należy do zamkniętej przeszłości, lecz za Chrystusem żywym obecnym w teraźniejszym życiu. Każda niedziela jest okazją do spotkania Zmartwychwstałego w Wieczerniku i na drogach XXI wieku prowadzących do Emaus, a okazja ta winna być przyjmowana jako wspaniały dar, nie zaś stanowiący ciężkie brzemię obowiązek – przekonywał kaznodzieja.

Wskazał, że należy troską objąć wychowanie młodego człowieka. - Wychowanie zaczyna się od dziecka. Jest to proces przekazywania wartości od osoby do osoby, z serca do serca. Olbrzymią rolę w wychowaniu dziecka odgrywa Eucharystia, stąd troska duszpasterzy skupiona na I Komunii św. dzieci. Chodzi o to, aby uroczystość I Komunii św. nie była rewią mody i popisywaniem się bogactwem, ale spotkaniem dziecka z żywym Jezusem, który ma towarzyszyć człowiekowi przez całe życie – stwierdził abp senior.

Pod koniec Mszy św. abp Gołębiewski zawierzył św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone oraz księży neoprezbiterów. Odmówił też modlitwę w intencji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat rodziny.

Świadectwem z ostatnich podróży Jana Pawła II podzielił się abp Piero Marini.

Opowiedział też o pożegnaniu z papieżem, które miało miejsce dzień przed jego śmiercią. – Jan Paweł II umierał otaczany przez modlitwę ludzi zgromadzonych na placu św. Piotra w Rzymie. Przy łóżku papieża wypowiedziałem słowa: „Ojcze Święty módl się za mnie i za Kościół”. Papież podniósł rękę, żeby mnie pożegnać, a potem podał mi rękę. Był to moment łez. Jestem pewny, że on z nieba wszystkich nas weźmie za rękę, żeby prowadzić nas przez życie – mówił wieloletni ceremoniarz Jana Pawła II.

Po Mszy św. biskup kaliski Edward Janiak wręczył księżom neoprezbiterom dekrety kierujące ich na pierwsze parafie w diecezji kaliskiej.

Spotkanie transmitowane było przez Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Tekst: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła