TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Joachima, Nory, Stefana 16 Sierpnia 2022, 05:14
Dziś 18°C
Jutro 30°C
Szukaj w serwisie

W diecezji kaliskiej rozpoczęła się kampania WOLNI - NIEWOLNI

Tomasz Klimowicz Tomasz Klimowicz 15:17 31.07.2022

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wraz z organizacją HAART Poland w sobotę 30 lipca br. rozpoczęło w diecezji kaliskiej kampanię WOLNI – NIEWOLNI: REHABILITACJA I REINTEGRACJA OFIAR HANDLU LUDŹMI W AFRYCE, której celem jest zbieranie funduszy na działalność Ośrodka HAART Kenya w Nairobi - projektu, który niesie pomoc ofiarom współczesnego niewolnictwa.

W niedzielę, 31 lipca 2022 roku w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu gościli przedstawiciele Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, organizacji HAART Poland oraz oraz klerycy z diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej.

Mszy św. o godzinie 9.30 przewodniczył ks. prał Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium Św. Józefa.

Homilię klerycy rozpoczęli od pieśni ku czci Matki Bożej:

Bekilam Ozyrys Marvin, kleryk roku 4. na początku przypomniał, że w jego kraju od 10 lat trwa wojna:

Handel ludźmi powodowany jest rządzą chciwości, przed którą w dzisiejszej Ewangelii przestrzega Chrystus – kontynuował gość z Afryki:

Następnie do zebranych zwrócił się Radosław Malinowski, założyciel organizacji HAART Kenya, który od 20 lat mieszka w Kenii, gdzie prowadzi ośrodek dla ofiar handlu ludźmi:

Po Mszy św. zbierane były fundusze na pomoc ofiarom współczesnego niewolnictwa, a w kruchcie świątyni odbył się kiermasz oryginalnych wyrobów z Afryki.

O rozpoczynającej się w diecezji kaliskiej kampanii WOLNI – NIEWOLNI – mówi Tomasz Zawal, dyrektor Biura Regionalnego Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Poznaniu: 

Dlaczego Kenia jest miejscem gdzie proceder handlu ludźmi jest tak powszechny – mówi Radosław Malinowski, szef HAART Kenya:

Słowa podziękowań i pozdrowień skierował również Finseramitia Landry Fiakr, kleryk roku 3:

Pomoc ofiarom handlu ludźmi polega na ich całościowej rehabilitacji w ośrodku w Nairobi, stolicy Kenii. Program, który realizuje Fundacja HAART, można wesprzeć w następujących pakietach: pobyt i wyżywienie (550 zł), podstawowa opieka medyczna (750 zł), opieka prawno-administracyjna (450 zł), pomoc podstawowa (1150 zł), kurs zawodowy (1950 zł).

Wpłat można dokonywać na Fundusz Misyjny Diecezji Kaliskiej: PL 90 1020 2212 0000 5702 0437 5291 z dopiskiem zawierającym nazwę pakietu.

Kampania „Wolni – niewolni” potrwa do 18 października (Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi), a jej finał będzie miał miejsce dwa dni wcześniej w Katedrze Kaliskiej. Przez najbliższe miesiące w poszczególnych parafiach będzie można wysłuchać świadectw z Afryki, które ukazują prawdziwe oblicze handlu ludźmi. Rocznie w ten sposób skrzywdzonych zostaje nawet do 40 milionów osób. „Za każdą liczbą stoją ludzkie historie i tragedie osób, które zostały sprzedane i wykorzystane” – przypomniał Radosław Malinowski z Fundacji HAART.

Tekst, audio i zdjęcia: Tomasz Klimowicz/Radio Rodzina Kalisz

 

 

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła