TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny 26 Maja 2024, 02:14
Dziś 13°C
Jutro 24°C
Szukaj w serwisie

We dwoje łatwiej - grudniowa modlitwa za rodziny

Dom jest tam, gdzie jest miejsce dla Boga i miłość wzajemna. Takich domów i rodzin nam dziś bardzo potrzeba, Bogiem silnych i miłością wielkich – mówił bp Andrzej Czaja, który 3 grudnia przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Temat grudniowego spotkania brzmiał: „We dwoje łatwiej ku świętości poprzez codzienność życia małżeńskiego”. Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadził ks. dr Jarosław Powąska wraz z małżeństwem.

Konferencję pt. „Parami do nieba – o drodze ku świętości poprzez małżeństwo, a nie pomimo małżeństwa” wygłosił ks. dr Jarosław Powąska, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Prelegent za wzór małżeństwa stawiał świętych Zelię i Ludwika Martinów, rodziców św. Teresy z Lisieux. Rozmowę z gościem prowadził ks. prał. Leszek Szkopek.  

Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Czaja, biskup opolski, w ramach Konferencji Episkopatu Polski przewodniczący Komisji Nauki Wiary, członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, członek Rady ds. Ekumenizmu, członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, o. Tadeusz Rydzyk, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów kępińskiego, krotoszyńskiego, lututowskiego oraz pielgrzymi z całej Polski.  

W homilii celebrans odwołując się do Ewangelii podkreślał, że w dzisiejszych czasach potrzeba roztropnych budowniczych, którzy będą wznosić trwałe wspólnoty małżeńskie i rodzinne, wspólnoty życia i miłości. - Nie wystarczy najlepiej zorganizowana polityka prorodzinna, nie wystarczą programy pomocowe, bardzo potrzeba solidnego przygotowania młodego człowieka do zakładania oraz budowania domu małżeńskiego i rodzinnego pożycia. Potrzeba przede wszystkim formacji. Z pewnością wiele do powiedzenia ma szkoła w przygotowaniu do życia w rodzinie, tym bardziej Kościół w ramach katechezy i duszpasterstwa narzeczonych, jednak bardziej jeszcze potrzeba spoglądania na życie oczyma wiary, a równocześnie używania rozumu w rodzinach już funkcjonujących, bo najważniejsze jest to, czego doświadczą ci młodzi ludzie we własnym domu. Potrzeba w tych naszych dzisiejszych rodzinach już funkcjonujących optyki wiary i używania rozumu – powiedział bp Czaja.

Stwierdził, że dla dobrego funkcjonowania rodziny, by w niej był klimat sprzyjający wychowaniu, by w niej była zgoda, pokój, miłość wzajemna szczególnie niebezpieczne są dwie rzeczy: niedowiarstwo i bezmyślność. - Niedowiarstwa jest dzisiaj wiele. Wierzymy, ale bardzo często w wielu naszych rodzinach ta wiara kończy się w świątyniach na niedzielnej Mszy św. Niedowiarstwo przekłada się w wielu dzisiejszych naszych domach na to, że mamy do czynienia z deizmem, czyli Pan Bóg jest na wysokim niebie, a my nie żyjemy z Nim na co dzień. Jeszcze bardziej dramatyczny poziom tego niedowiarstwa to praktyczny ateizm, czyli żyje się tak, jakby Boga nie było choć w niedzielę przystąpiło się do komunii św. – ubolewał kaznodzieja.

Wskazywał na potrzebę nawrócenia rodzin. - Potrzeba nam w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie nawrócenia, ale nie tylko serca, także nawrócenia umysłu. Chodzi o wielką przemianę myślenia. Na pierwszym miejscu powinien być rozwój duchowy. Co czynię dla rozwoju duszy? Ile czasu, ile środków, ile zaangażowania idzie na rozwój duchowy w moim życiu? – mówił biskup opolski zachęcając do refleksji.  

Apelował do polskich rodzin, aby w ich życiu na pierwszym miejscu był Bóg. - Trzeba nam się obudzić. Musimy odejść od kształtowania życia po swojemu. Trzeba wziąć sobie mocno do serca Boże prawo. Trzeba oczyma wiary spojrzeć na życie, zreflektować swoje postępowania i nie poprzestawać na dobrych chęciach. Dobra wola to za mało. Trzeba tak jak Jezus nam mówi podjąć wysiłek pełnienia woli Bożej – zaznaczył hierarcha.

Zachęcał do życia według Bożych przykazań. – Musimy bardzo wiernie odnosić się do Bożych przykazań, a nie po swojemu interpretować. Trzeba więc mocno, całym sercem podjąć wysiłek życia zgodnego z Bożym prawem. Trzeba Bogu bardziej zaufać. Skałą, na której można szczęśliwy i trwały dom budować jest sam Bóg, jest Jezus. Do Jezusa trzeba przylgnąć, do Jego Ewangelii, błogosławieństw, a tym bardziej dekalogu nie wolno nam lekceważyć – przekonywał ordynariusz diecezji opolskiej.

Za wzór stawiał Świętą Rodzinę. - Józef z Maryją stworzyli Jezusowi dom, wspólnotę życia i rozwoju we wzajemnych relacjach. Ewangelia podpowiada, że nie jest ważny stan posiadania i pozycja społeczna, wystawność budynków i sprzętów. Przesłanie jest bardzo czytelne, że dom jest tam, gdzie jest miejsce dla Boga i miłość wzajemna. Takich domów i rodzin nam dziś bardzo potrzeba, Bogiem silnych, miłością wielkich – stwierdził celebrans.

Prosił św. Józefa, aby wspierał małżeństwa i rodziny. - Święty Józefie pomóż nam być roztropnymi budowniczymi, wspieraj nas w budowaniu domów jako wspaniałych wspólnot życia i miłości ugruntowanych na skale, to jest na Bogu – mówił bp Czaja.  

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak nawiązał do 24. rocznicy dziękczynienia za Radio Maryja i gratulował o. Rydzykowi stworzenia wielkich dzieł.

Zachęcał do modlitwy za rodziny przeżywające trudności. – Musimy budować na skale, a tą skałą jest prawo Boże i 10 przykazań Bożych. Dlatego przychodzimy tutaj do świętego Józefa, aby umocnić się w tym pielgrzymowaniu, aby pamiętać o rodzinie – powiedział biskup kaliski.

O. Tadeusz Rydzyk zaprosił na spotkanie z okazji 24. rocznicy powstania Radia Maryja, które odbędzie się 5 grudnia w Toruniu.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Zdjęcia i nagrania audio: Radio Rodzina Kalisz
Nagranie video: Telewizja TRWAM

Modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu - 3 grudnia 2015


Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła