TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Balbiny, Ksawerego, Pauliny 02 Grudnia 2023, 22:52
Dziś -1°C
Jutro -2°C
Szukaj w serwisie

XXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy do Świętego Józefa

Radio Rodzina Radio Rodzina 00:00 01.05.2016

W zorganizowanych już po raz 24. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda. W pielgrzymkę po raz 10. włączyło się Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców. Delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników, m.in. hutników, górników, stoczniowców, kolejarzy, rybaków procesyjnie weszły do świątyni. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak w asyście biskupów seniorów Stanisława Napierały i Teofila Wilskiego.

Witając pielgrzymów z całej Polski kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota wskazał, że modlitwie towarzyszą relikwie św. Jana Pawła II, który tak bardzo troszczył się o godność każdego człowieka oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszko, który został ustanowiony patronem NSZZ Solidarność.

W homilii bp Edward Janiak podkreślał, że Solidarność przyczyniła się do odzyskania wolności w ojczyźnie. – Stając w postawie wdzięczności Panu Bogu za dar wolności, chleba i pracy, najpierw przywołujemy wszystkich tych, którzy oddali swe życie za wolność Polski i poszanowanie godności ludzkiego życia, szczególnie za robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia, kopalni „Wujek” i innych miejsc naznaczonych przelaną robotniczą krwią. Jesteśmy im to dłużni i jest to nasz święty obowiązek. Bez tej pamięci nie da się budować przyszłości naszej ojczyzny. Dziękujemy Bogu za odwagę ludzi tamtych czasów, za ich mądrość i szczere serca – zaznaczył celebrans. Ubolewał, że nie wszyscy Polacy pozostali wierni ideałom Solidarności. – Prawdziwa pamięć domaga się prawdy. Z żalem trzeba powiedzieć, że nie wszyscy pozostali wierni ideałom Solidarności, choć te ideały się nie starzeją i ciągle pozostają aktualne, a my ciągle próbujemy odrabiać trudne zadanie wolności, także w dziedzinie praw pracowniczych i poszanowania godności ludzkiej pracy – powiedział kaznodzieja.
Wskazywał, że we współczesnych czasach odchodzi się od prawdziwych wartości. - Chcemy jednocześnie pokornie prosić Boga, aby słowa: wolność, naród, rodzina, robotnik, wiara – nabrały na nowo dla każdego Polaka prawdziwego znaczenia. Zgroza przenika szlachetne dusze, gdy widzimy jak szargane są te solidarnościowe i polskie wartości oraz świętości – i to często przez tych samych ludzi, którzy o te wartości walczyli – mówił ordynariusz kaliski. Przypomniał, że Solidarność zrodziła się z siły i odrzucenia systemu opartego na manipulacji, kłamstwie i wykorzystywaniu innych. – Dziś ze smutkiem, ale i z trwogą patrzymy na sytuacje, w których ciągle interes i chęć zysku jednostek staje ponad dobrem ogółu, a szczególnie narodu. I smutne jest to, że są to ludzie, którzy niegdyś walczyli pod sztandarem Solidarności, szukali schronienia w kościołach, a dziś stają po stronie niegodziwości, nieuczciwości, kłamstwa, a nawet śmierci. Trzeba o tym mówić w imię pamięci i prawdy, ale także w imię troski o nasze wspólne dobro jakim jest Polska – stwierdził hierarcha. Apelował, aby ludzie Solidarności nie zapominali o miłości do bliźniego. – Dziś trzeba powiedzieć, że nie ma solidarności bez porozumienia, nie ma solidarności bez przebaczenia, nie ma solidarności bez wzajemnego poszanowania i miłości – mówił bp Janiak. Podkreślił, że papież Franciszek z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski skierował do Polaków słowa zachęty „do wytrwałego kroczenia odnowioną drogą w świetle Chrystusa, do obrony życia ludzkiego i rodziny, do kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii”.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Edward Janiak zawierzył patronowi prezydenta RP, rządzących, robotników i pracodawców. Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę do świętego.

W swoim wystąpieniu prezydent RP podkreślał, że Polska jest dzisiaj w lepszym stanie niż była w 1989 r. - Z całą pewnością jesteśmy dzisiaj zamożniejsi, niż byliśmy wtedy, ale trzeba popatrzeć spokojne i powiedzieć tak: nie wszystko zostało zrobione dobrze – mówił Andrzej Duda. Zaznaczył, że budowanie wspólnoty jest wielkim zadaniem związków zawodowych. - Człowiek spędza w pracy jedną trzecią swojego życia. Tam właśnie tworzy wspólnotę ze swoimi kolegami, tworzy wspólnotę z całym swoim zakładem, także z pracownikami - chociażby poprzez związki zawodowe. Związki zawodowe, które dobrze działają i bronią pracowników, są skuteczne, których liderzy uczciwie podchodzą do swoich obowiązków. Właśnie to budowanie wspólnoty pracowników, o których godność oni chcą ze wszelkich sił dbać, jest ich wielkim zadaniem – podkreślał prezydent. Dziękował NSZZ „Solidarność” za to, że zrzesza pracowników i dba o ich interesy. - Dziękuję także wszystkim innym związkom zawodowym za to, że dbają o pracowników, że czasem także napomną i pracodawców, i rządzących, aby nie zapominano o sprawiedliwości, bo bez sprawiedliwości nie ma wspólnoty. Żeby nie zapominano o dbałości o sprawy pracownika, nie gubiono jego godności – stwierdził Andrzej Duda. Wskazał, że jednym z obowiązków rządzących jest patrzenie na Polaków przez pryzmat rodzin. – Z ogromną radością przyjmuję to, że program 500+ - program większości parlamentarnej, polskiego rządu, a także i mój - jest realizowany. Wiele rodzin ogromnie tego programu potrzebowało po to, aby poczuć się godnie i mieć środki na wychowanie dzieci. Mam nadzieję, że ten program będzie jednym z elementów, które skłonią młodych ludzi do tego, aby mieć dzieci i mieć ich więcej - powiedział prezydent Duda.

Tradycyjnie już po Mszy św. prezydent Andrzej Duda i biskupi podzielili się chlebem z robotnikami, przedsiębiorcami i zgromadzonymi na uroczystości.

Organizatorem pielgrzymki ludzi pracy jest Zarząd Główny Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność, a organizatorem pielgrzymki przedsiębiorców - Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

 

Tekst za: Ewa Kotowska - Rasiak/KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła