TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Delfiny, Marii, Wirginiusza 08 Grudnia 2023, 06:32
Dziś -2°C
Jutro 0°C
Szukaj w serwisie

Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi - 7 października 2021 roku

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 20:30 07.10.2021

Ufamy, że św. Józef tak samo jak otoczył skuteczną opieką Świętą Rodzinę, będzie strzegł i bronił wielkiej rodziny Bożej, jaką jest Kościół Chrystusowy - mówił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu podczas zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi.

Po uroczystej procesji wejścia słowa wprowadzenia wypowiedział biskup kaliski Damian Bryl:

List papieża Franciszka, który został skierowany na ręce abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, odczytał bp Łukasz Buzun:

Abp Stanisław Gądecki wskazał, jaki jest cel zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi:

 

Kaznodzieja tłumaczył, dlaczego należy powierzyć opiece św. Józefa małżeństwa i rodziny:

 

Celebrans podkreślił, że św. Józef stoi na straży ludzkiego życia i dlatego także w tej kwestii potrzebujemy jego wstawiennictwa:

Św. Józef staje się dzisiaj patronem pracujących i poszukujących pracy:

 

Abp Stanisław Gądecki zauważył, że również nasza ojczyzna potrzebuje opieki św. Józefa:

Kaznodzieja wyraził nadzieję, że św. Józef tak samo jak otoczył skuteczną opieką Świętą Rodzinę, będzie strzegł i bronił wielkiej rodziny Bożej, jaką jest Kościół Chrystusowy:

Po Komunii Świętej, w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa, abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, odczytał Akt Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi:

Po akcie zawierzenia odśpiewano hymn "Te Deum".

Przed końcowym błogosławieństwem słowa podziękowania wypowiedział biskup kaliski Damian Bryl:

Wraz z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim modlili się nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, prymas Polski abp Wojciech Polak i przedstawiciele Episkopatu Polski z polskich metropolii, licznie zgromadzone duchowieństwo, przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich i samorządowych, pielgrzymi z Polski i diecezjanie.

Podczas Mszy św. śpiewał Męski Chór Akatystowy pod dyrekcją Jakuba Tomalaka.

Uroczystość Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Jozefowi rozpoczęła się modlitwą różańcową w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa, którą poprowadził ks. prał. Leszek Szkopek wraz z małżeństwami z Domowego Kościoła z parafii pw. NMP Wniebowziętej z Ostrzeszowa. W ramach konferencji wierni wysłuchali kantaty o św. Józefie „Patris Corde” z muzyką Krzysztofa Niegowskiego do słów ks. Tadeusza Goleckiego. Przed rozpoczęciem liturgii ks. prał. Andrzej Laton, prezes Polskiego Studium Józefologicznego, wyjaśnił na czym polega najgłębszy sens zawierzenia Świętemu Józefowi.   

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Święty Józefie twemu ojcowskiemu sercu zawierzamy nasz Naród i Kościół w Polsce” i było transmitowane przez Radio Maryja, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Telewizję Trwam oraz Telewizję Internetową Dom Józefa.

 

Publikujemy treść Aktu Zawierzenia:

AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.

Amen.

Tekst i audio: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz
Zdjęcia: Maria Cieślak/Radio Rodzina Kalisz

 

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła