TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
jakuba, Krzysztofa, Walentyny 25 Lipca 2024, 07:42
Dziś 16°C
Jutro 26°C
Szukaj w serwisie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie najpiękniejszym darem Boga”

Maria Cieślak Maria Cieślak 13:52 03.06.2022

W dniach od 2. do 5. czerwca w diecezji kaliskiej trwają uroczyste obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. Na dzień 3. czerwca została zaplanowana ogólnopolska konferencja naukowa w temacie: „Życie najpiękniejszym darem Boga. Implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców”. Konferencja odbywała się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

W ramach konferencji o godz. 9. odprawiona została Msza święta pod przewodnictwem ks. bp Damiana Bryla, biskupa kaliskiego. W swojej homilii Biskup Damian nawiązywał szeroko do przemówienia Papieża Polaka, jakie wygłosił on 4 czerwca 1997 roku w Kaliszu:

Pasterz Kaliski przypomniał, że Jan Paweł II, będąc w Kaliszu, podkreślał wartość Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa, ale też ważną kategorią, którą Papież wtedy przywołał, jest kategoria godności osoby.

Jan Paweł II w swej homilii zaznaczał, że to Chrystus jest źródłem godności i łaski. Zwracając się do małżonków Papież mówił dalej, że Chrystus jest także tym, który nieustannie im towarzyszy i jest obecny w ich rodzinach.

Kolejna, przywołana przez Biskupa Damiana myśl, zaczerpnięta z kaliskiej homilii Jana Pawła II, to „Miłość jako bezinteresowny dar z samego siebie”:

Ksiądz Biskup przypomniał słowa Ojca Świętego, który mówił o tym, że rodziny mają za zadanie w sposób szczególny dawać świadectwo troski o życie. Temat życia, poruszany w homilii wygłoszonej w Kaliszu, jest w naszej diecezji wielokrotnie przywoływany w kontekście nauczania Jana Pawła II. Nadal jednak słowa św. Matki Teresy z Kalkuty, cytowane przez Papieża 4 czerwca 1997 roku, są aktualne i mocne w swej wymowie:

Biskup Bryl, kończąc homilię, zachęcił byśmy wszyscy, na wzór Jana Pawła II, zawierzali sprawę obrony rodzin i troski o życie Świętemu Józefowi.

Organizatorami konferencji naukowej z okazji 25. rocznicy przybycia Papieża Polaka do Kalisza są Diecezja Kaliska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny. Zarejestrowane wykłady i przemówienia z sympozjum będą dostępne na stronie internetowej domjozefa.tv.

Tekst i audio: Maria Cieślak/Radio Rodzina Kalisz
Zdjęcia: Maria Cieślak & ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła