TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Anatola, Leszka, Tamary 03 Czerwca 2023, 03:35
Dziś 8°C
Jutro 19°C
Szukaj w serwisie

Na czwartkowym spotkaniu o świętowaniu niedzieli w rodzinie

Nauki Jezusa nie można traktować wybiórczo dostosowując ją do własnej wygody, bo wtedy odrzuca się Mesjasza i siebie stawia na Jego miejscu - mówił bp Mariusz Leszczyński, który 6 marca przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. Spotkanie połączono z Pielgrzymką Akcji Katolickiej do św. Józefa.

Temat marcowego spotkania brzmiał: „Niedziela świętem dla rodziny – o właściwym przeżywaniu niedzieli w rodzinie dla budowania społeczeństwa o ludzkim obliczu”. Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski oraz członków Akcji Katolickiej przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadzili: ks. prał. Henryk Orszulak, asystent kościelny Akcji Katolickiej w diecezji kaliskiej wraz z parafialnymi oddziałami Akcji Katolickiej w Wieruszowie i ks. Szymon Rybak

Konferencję pt. „Niedzielę świętuję – w niedzielę nie pracuję” wygłosili: dr Elżbieta Kałuża-Maniewska, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w diecezji kaliskiej i prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, wiceprezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Prelegenci podkreślali, że świętowanie niedzieli jest bardzo ważne dla rodziny. Wskazywali, że niedziela jest dniem poświęconym Bogu i rodzinie. Mówili też o sposobach świętowania. Zachęcali do wspólnych spacerów, uroczystych obiadów w domach czy gier. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina. 

Mszy św. przewodniczył bp Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej, poprzedni wieloletni krajowy asystent Akcji Katolickiej w Polsce. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i wielu kapłanów.

W homilii celebrans podkreślał, że w okresie Wielkiego Postu każdy katolik powinien zadać sobie pytanie, jaka jest jego wiara i udzielić przemyślanej odpowiedzi. - Niech każdy z nas przejdzie podobną drogą jak Piotr, zwłaszcza teraz w Wielkim Poście, aby świadomie wyznać wiarę w Jezusa w trudnych, współczesnych czasach znaczonych odrzucaniem Boga i niewiarą. Nie wystarczy darzyć Jezusa ludzką sympatią, widzieć w Nim kogoś, kto jest godny zainteresowania z punktu widzenia historycznego, teologicznego, duchowego i społecznego, albo jako źródło inspiracji artystycznej. Nasza odpowiedź na pytanie Jezusa o wiarę musi być taka jak Piotra: Ty jesteś Synem Bożym, w którego wierzę i którego słucham bez zastrzeżeń – mówił bp Leszczyński.

Wskazywał, że nauki Jezusa nie można traktować wybiórczo dostosowując ją do własnej wygody, bo wtedy odrzuca się Mesjasza i siebie stawia na Jego miejscu. - W kwestiach wiary nie można się z Jezusem spierać, ani stawiać Mu warunków. Dziś jak dawniej Jezus oczekuje od swoich wyznawców bezkompromisowej postawy w sprawach wiary i odważnego świadectwa w obliczu pogłębiającej się sekularyzacji – zauważył kaznodzieja.

Stwierdził, że konieczne jest odważne świadectwo wiary uczniów Jezusa w takich fundamentalnych kwestiach, jak obrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, małżeństwa i rodziny oraz chrześcijańskiego stylu wychowywania młodego pokolenia. - Dziś zadaniem szczególnie pilnym dla chrześcijan jest obrona życia, które jest darem Boga. Trzeba więc przypominać głośno światu, że człowiek nie może stawiać się w miejscu Stwórcy i decydować o życiu swoim i bliźnich. Nie może też tworzyć takich praw, które sankcjonują niszczenie życia, czego przykładem jest niedawna decyzja parlamentu belgijskiego zezwalająca na eutanazję dzieci – powiedział hierarcha.

Nawiązał też do kazania bł. Jana Pawła II wygłoszonego w Lubaczowie 3 czerwca 1991 r., w którym papież mówił o obowiązku świętowania niedzieli. – „Niedziela jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa dniem szczególnie świętym. Dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać coniedzielną Mszę św. trzeba nam sobie przypomnieć szczególnie o tajemnicy Bożej miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni w Chrystusie i która się uobecnia na Jego ołtarzu. Odchodząc od źródła miłości i świętości odchodzi się od samego Chrystusa” – cytował Jana Pawła II.

Zachęcał do świętowania niedzieli. - Niech zatem niedziela będzie oparciem dla chrześcijańskiego życia, dla naszych rodzin, dla wszystkich uczniów Jezusa, niech daje im zawsze okazję do świadectwa, że czas dany nam przez Boga i z Nim przeżywany jest ofiarowaną nam sposobnością, ażebyśmy mogli przemieniać ulotne chwile obecnego życia w zasiew wieczności – mówił biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone. 

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak dziękował wiernym za modlitwę w czasie choroby. Podzielił się też doświadczeniem z pobytu w szpitalu i spotykania się z ludźmi chorymi. - Każde cierpienie tylko w blasku krzyża Chrystusowego nabiera siły, mocy i sensu – powiedział biskup kaliski. Stwierdził, że św. Józef jest potężnym patronem we wszystkich sprawach.

O. Tadeusz Rydzyk zapewnił o modlitwie w intencji biskupa kaliskiego i wszystkich chorych. Zachęcał rodziców do dobrego wychowania dzieci.

Nabożeństwo uświetnił Chór Młodzieżowy „Marcinki” z Odolanowa.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: Maria Gurzyńska
Audio: Radio Rodzina Kalisz
Video: Telewizja TRWAM

 

Modlitwa za rodziny i w intencji życia człowieka - MARZEC 2014


Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła