TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Maja 2023, 05:54
Dziś 8°C
Jutro 20°C
Szukaj w serwisie

Ojciec Łukasz Buzun OSPPE biskupem pomocniczym

Radio Rodzina Radio Rodzina 00:00 05.07.2014

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Ojciec Święty Franciszek:
Mianował o. Łukasza Buzuna OSPPE, przeora jasnogórskiego klasztoru ojców paulinów, biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cusira.

Warszawa, 5 lipca 2014 roku.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

***************

O. Łukasz Mirosław Buzun (w Zakonie Łukasz), syn Alfonsa i Teresy z domu Rydzewska, ur. 26 lutego 1968 r. w Korycinie. W latach 1975–1978 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku a następnie w Jasionówce. W 1983 r. rozpoczął naukę w technikum mechanicznym w Białymstoku na kierunku naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości starał się o przyjęcie na Politechnikę Warszawską, jednak nie został przyjęty. W tym czasie dowiedział się o Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Suwałkach, będącym filią KUL. Postanowił tam złożyć podanie i po zdaniu egzaminów wstępnych został zaliczony w poczet studentów. Jak sam napisał w życiorysie przed wstąpieniem do Zakonu: „nauka sprawiała mi wiele radości, ale wciąż czułem wewnętrzny niepokój, że to jeszcze nie to, czego chcę. Zafascynowała mnie postawa ludzi całkowicie oddanych Bogu i Matce Bożej. Zapragnąłem być jednym z nich i zrealizować to w Zakonie Paulinów”.

12 grudnia 1988 r. zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 r. w Żarkach – Leśniowie. 13 stycznia 1990 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Od roku akademickiego 1990/91 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. 2 sierpnia 1995 r. na Jasnej Górze, na ręce ówczesnego Generała Zakonu, o. Jana Nalaskowskiego złożył profesję wieczystą-uroczystą, a w dniu 3 sierpnia 1995 r. z rąk Ks. Bp Antoniego Długosza przyjął święcenia Diakonatu. Święcenia Kapłańskie przyjął z rąk ks. abp Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego na Jasnej Górze dnia 8 czerwca 1996 r.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w paulińskim klasztorze w Wieruszowie. Od roku akademickiego 1999/2000 został skierowany przez ówczesnego Generała Zakonu, O. Stanisława Turka, na studia licencjacko-doktoranckie z psychologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył licencjatem w październiku 2002 r. a następnie został skierowany na studia doktoranckie, z zakresu teologii duchowości na UKSW w Warszawie.

Z dniem 1 września 2003 r. został przeniesiony do klasztoru w Warszawie. W 2004 r. powrócił do klasztoru w Wieruszowie, aby następnie od lipca 2006 r. podjąć pracę duszpastersko-katechetyczną w parafii św. Ludwika we Włodawie. Od 22 sierpnia 2007 r. przeniesiony na Jasną Górę, gdzie 23 kwietnia 2008 r. został mianowany zastępcą Dyrektora Radia „Jasna Góra” a potem od 23 kwietnia 2011 r. trzecim podprzeorem klasztoru.

Od 20 kwietnia 2010 r. podjął prowadzenie wykładów na UKSW w Warszawie w Studium Kierownictwa Duchowego w ramach przedmiotu „Kierownictwo duchowe a psychoterapia”.

Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara” uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości.

16 kwietnia 2014 r. został mianowany Przeorem klasztoru na Jasnej Górze.

Tekst za: KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła